КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2020 р. № 1497-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України (2456-17) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету (294-20) , перерозподіл видатків шляхом:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3502010 "Керівництво та управління у сфері фінансових розслідувань" на суму 19238,2 тис. гривень (з них оплата праці - 15769 тис. гривень);
збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3505010 "Керівництво та управління у сфері фінансового контролю" на суму 19238,2 тис. гривень (з них оплата праці - 15769 тис. гривень).
2. Міністерству фінансів забезпечити:
погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67