НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
30.12.2020 № 2801

Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АТ "РІВНЕГАЗ"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1196 від 28.07.2021 (v1196874-21) )
Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та "Про ринок природного газу" (329-19) , Кодексу газорозподільних систем (z1379-15) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити План розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ" та джерела його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.
2. Заборонити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ" використання коштів за заходом Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ" на 2021 рік "реконструкція газопроводу високого тиску 2 категорії Ш 325 мм біля пожежної частини с. Городок Рівненського району" до дати надання до НКРЕКП копії відповідного експертного висновку, затвердженого в установленому порядку.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
Додаток
до постанови НКРЕКП
30.12.2020 № 2801
(у редакції постанови НКРЕКП
від 28.07.2021 № 1196)

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ"

Розділи Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ"
Плановані джерела, тис. грн без ПДВ
2021 рік
Усього, у т.ч.:
90 312,6
амортизаційні відрахування
27 267,9
витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню
3 689,9
витрати на заміну індивідуальних лічильників
6 956,0
витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників
6 216,5
прибуток на виробничі інвестиції
40 901,9
на виконання підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 08.04.2021 № 633
5 280,4
2022-2023 роки
Усього
249 860,0
2024-2030 роки
Усього
891 100,0
Усього
1 231 272,6
( Додаток в редакції Постанови Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1196 від 28.07.2021 (v1196874-21) )
Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері
Т. Рябуха