КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 січня 2021 р. № 47 Київ

Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) № 333 від 31.03.2021 (333-2021-п) № 585 від 02.06.2021 (585-2021-п) № 854 від 28.07.2021 (854-2021-п) № 1027 від 29.09.2021 (1027-2021-п) № 1069 від 11.10.2021 (1069-2021-п) № 1100 від 20.10.2021 (1100-2021-п) № 1175 від 03.11.2021 (1175-2021-п) № 1179 від 03.11.2021 (1179-2021-п) № 1185 від 17.11.2021 (1185-2021-п) № 1275 від 09.12.2021 (1275-2021-п) № 1315 від 13.12.2021 (1315-2021-п) № 1316 від 13.12.2021 (1316-2021-п) № 1317 від 13.12.2021 (1317-2021-п) № 1319 від 15.12.2021 (1319-2021-п) )
Відповідно до частини восьмої статті 23, частини другої статті 97, частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, що додаються.
2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету (1082-20) , перерозподіл видатків споживання у сумі 131384,7 тис. гривень шляхом:
1) зменшення обсягу видатків за програмами:
2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я" у сумі 28050,4 тис. гривень (у тому числі на оплату праці - 21813,8 тис. гривень, на комунальні послуги та енергоносії - 367,6 тис. гривень);
2301040 "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями" у сумі 103334,3 тис. гривень (у тому числі на оплату праці - 84700,3 тис. гривень);
2) збільшення обсягу видатків за програмою 2311500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я" у сумі 131384,7 тис. гривень.
3. Затвердити розподіл обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я" між місцевими бюджетами згідно з додатком.
4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
у разі потреби вжити заходів до планування та здійснення з місцевих бюджетів починаючи з 1 січня 2021 р. оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я;
здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області;
здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які зазначені в додатку 10 ( 80-19 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та додатку 10( 1801-19 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" і станом на 1 січня 2021 р. перебувають у процесі передачі, між обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї;
вжити заходів до планування та здійснення з місцевих бюджетів оплати поточних та капітальних видатків закладів охорони здоров’я на проведення робіт з монтажу (реконструкції) систем централізованої подачі кисню для їх встановлення у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1027 від 29.09.2021 (1027-2021-п) )
здійснити у разі потреби розподіл видатків для достатнього фінансового забезпечення оплати поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, що визначені у затвердженому Міністерством охорони здоров’я переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру;
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1175 від 03.11.2021 (1175-2021-п) )
вжити заходів з метою недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам закладів охорони здоров’я.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1316 від 13.12.2021 (1316-2021-п) )
4-1. Врахувати, що:
субвенція місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, в яких закладами охорони здоров’я допущена заборгованість з виплати заробітної плати, строк виплати якої закінчився, спрямовується, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;
видатки, пов’язані із заохочувальними виплатами працівникам закладів охорони здоров’я таких адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються виключно після погашення заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої закінчився;
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів до погашення такої заборгованості не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників.
( Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1316 від 13.12.2021 (1316-2021-п) )
5. Міністерству охорони здоров’я разом з обласними та Київською міською державними адміністраціями до 30 червня 2021 р. з урахуванням заходів медичної реформи провести аналіз за кожним напрямом субвенції з державного бюджету (1082-20) місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я та визначити шляхи подальшої реорганізації та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенції, і про результати поінформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів.
( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2021 р. № 47

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

( Див. текст (1082-20) )
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету (1082-20) місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ. Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на:
1) оплату поточних видатків закладів у системі охорони здоров’я, визначених підпунктом "є" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України;
2) фінансове забезпечення діяльності, пов’язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи;
3) оплату поточних видатків патолого-анатомічних бюро;
4) оплату поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, що визначені у затвердженому МОЗ переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги (v0516282-18) , на застосування примусових заходів медичного характеру;
5) забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 січня 2021 р. по 30 вересня 2021 р.;
( Підпункт 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 02.06.2021 (585-2021-п) )
6) оплату поточних видатків на здійснення центрами громадського здоров’я (обласних, м. Києва) заходів, спрямованих на дотримання здорового способу життя, та координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації до 30 червня 2021 р.;
( Підпункт 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) )
7) підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які зазначені в додатку 10 ( 80-19 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та додатку 10( 1801-19 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" і станом на 1 січня 2021 р. перебувають у процесі передачі, з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї;
8) фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
9) забезпечення закупівлі кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я та/або фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 333 від 31.03.2021 (333-2021-п) )
9-1) оплату поточних видатків на здійснення інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики заходів, пов’язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації з 1 липня 2021 р.;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 585 від 02.06.2021 (585-2021-п) )
9-2) забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-2 згідно з Постановою КМ № 585 від 02.06.2021 (585-2021-п) )
9-3) забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-3 згідно з Постановою КМ № 1069 від 11.10.2021 (1069-2021-п) )
9-4) капітальні видатки, у тому числі проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції приміщень закладів охорони здоров’я, придбання медичного обладнання, устаткування;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-4 згідно з Постановою КМ № 1185 від 17.11.2021 (1185-2021-п) )
9-5) закупівлю обладнання для розвитку послуг з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-5 згідно з Постановою КМ № 1275 від 09.12.2021 (1275-2021-п) )
9-6) підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, та комунальних закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів і нарахувань на неї;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-6 згідно з Постановою КМ № 1316 від 13.12.2021 (1316-2021-п) )
9-6) забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоров’я, які залучені до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками.
( Пункт 3 доповнено підпунктом 9-6 згідно з Постановою КМ № 1319 від 15.12.2021 (1319-2021-п) )
3-1. Умовою надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9- 2 пункту 3 цих Порядку та умов, є забезпечення введення в експлуатацію всіх елементів системи централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
( Порядок та умови доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 1027 від 29.09.2021 (1027-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1317 від 13.12.2021 (1317-2021-п) )
3-2. Кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, для закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, можуть спрямовуватися у разі потреби на видатки споживання для таких закупівель.
( Порядок та умови доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 1027 від 29.09.2021 (1027-2021-п) )
3-3. Умовою надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9- 4 пункту 3 цих Порядку та умов, є завершення робіт з капітального ремонту, реконструкції приміщень закладів охорони здоров’я до 31 грудня 2021 року.
( Порядок та умови доповнено пунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 1185 від 17.11.2021 (1185-2021-п) )
3-4. Умовою надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9- 5пункту 3 цих Порядку та умов, є збільшення кількості послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
( Порядок та умови доповнено пунктом 3-4 згідно з Постановою КМ № 1275 від 09.12.2021 (1275-2021-п) )
3-5. Умовою надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9- 6 пункту 3 цих Порядку та умов, є збільшення потужностей закладів охорони здоров’я з діагностики випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та наявність приміщень для встановлення діагностичного обладнання та персоналу для його експлуатації.
( Порядок та умови доповнено пунктом 3-5 згідно з Постановою КМ № 1319 від 15.12.2021 (1319-2021-п) )
4. Відповідні місцеві ради у разі потреби:
додатково понад обсяги субвенції планують та здійснюють з місцевих бюджетів оплату видатків, визначених пунктом 3 цих Порядку та умов, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих періодів, узятих на облік в органах Казначейства;
можуть передавати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету, зокрема у разі, коли на території територіальної громади недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання публічних послуг з метою оплати поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, що визначені у затвердженому МОЗ переліку спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування примусових заходів медичного характеру.
Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладеного договору.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) )
4-1. Умовами надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9 пункту 3 цих Порядку та умов, є забезпечення до 31 грудня 2021 р. обласними та Київською міськими держадміністраціями закупівлі кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я та/або фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам.
( Абзац перший пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1185 від 17.11.2021 (1185-2021-п) )
Перелік закладів охорони здоров’я та/або фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам, для яких закуповуються кисневі концентратори, на які розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня спрямовуються кошти, оприлюднюється на веб-сайтах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
( Порядок та умови доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 333 від 31.03.2021 (333-2021-п) )
4-2. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства.
( Порядок та умови доповнено пунктом 4-2 згідно з Постановою КМ № 333 від 31.03.2021 (333-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 02.06.2021 (585-2021-п) )
4-3. МОЗ забезпечує використання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9 пункту 3 цих Порядку та умов, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
( Порядок та умови доповнено пунктом 4-3 згідно з Постановою КМ № 333 від 31.03.2021 (333-2021-п) )
4-4. Видатки за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цих Порядку та умов, можуть здійснюватися після 30 вересня 2021 р. у разі подання суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, звіту про препарати інсуліну, відпущені до 30 вересня 2021 р. за рецептами, виписаними на паперових рецептурних бланках, складеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 239 (239-2016-п) "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст.1111).
( Порядок та умови доповнено пунктом 4-4 згідно з Постановою КМ № 854 від 28.07.2021 (854-2021-п) )
4-5. Кисневі концентратори, закуплені відповідно до підпункту 9 пункту 3 цих Порядку та умов, у разі необхідності можуть використовуватися для надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
( Порядок та умови доповнено пунктом 4-5 згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.10.2021 (1100-2021-п) )
5. Не допускається спрямування субвенції на:
оплату комунальних послуг, енергоносіїв та капітальних видатків (крім оплати комунальних послуг та енергоносіїв окремих закладів охорони здоров’я, які зазначені в додатку 10 ( 80-19 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та додатку 10( 1801-19 ) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" і станом на 1 січня 2021 р. перебувають у процесі передачі, крім капітальних видатків, передбачених підпунктами 9, 9- 2,9- 4та 9- 6 пункту 3 цих Порядку та умов);
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1275 від 09.12.2021 (1275-2021-п) , № 1319 від 15.12.2021 (1319-2021-п) )
закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видатків, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном;
двічі на місяць перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету (1082-20) , але не пізніше 10 та 25 числа кожного місяця;
подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) )
8. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих бюджетів понад обсяг субвенції, в розрізі напрямів та закладів охорони здоров’я.
9. МОЗ подає щомісяця до 20 числа Мінфіну узагальнений звіт про використання субвенції та коштів, спрямованих з місцевих бюджетів понад обсяги субвенції, в розрізі місцевих бюджетів, напрямів та закладів.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) )
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2021 р. № 47
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 15 грудня 2021 р. № 1319 (1319-2021-п)
        )

РОЗПОДІЛ

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я між місцевими бюджетами

( Див. текст (1082-20) )
(тис. гривень)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонд)
З них видатки на
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (видатки споживання, загальний фонд)
закупівлю кисневих концентраторів (видатки розвитку)
забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров ’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (видатки розвитку)
забезпечення закладів охорони здоров ’я, які проводять попередню діагностику гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції (видатки споживання, спеціальний фонд)
капітальні видатки, у тому числі проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції приміщень закладів охорони здоров ’я, придбання медичного обладнання, устаткування (видатки розвитку, спеціальний фонд)
закупівлю обладнання для розвитку послуг з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (видатки розвитку)
забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоров ’я, які залучені до здійснення заходів, пов ’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками (видатки розвитку)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
Обласний бюджет Вінницької області
205 587,6
49 316,5
27 300
 
 
17 000
6 061
 
 
 
7 500
Обласний бюджет Волинської області
133 488,9
32 019
7 942,6
 
10 114,4
4 886
4 072,3
 
 
 
10 000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
405 664,1
121 504,7
 
 
56 979
 
12 454,1
 
 
 
10 000
Обласний бюджет Донецької області
262 016,2
65 201,8
 
24 800
42 510
 
7 229
 
 
 
5 000
Обласний бюджет Житомирської області
156 010
40 433,1
14 294
 
7 000
10 500
4 738,6
 
 
5 000
 
Обласний бюджет Закарпатської області
193 469,5
35 100,5
21 918
 
 
41 403,1
4 955,2
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Запорізької області
224 223,7
56 604,9
30 615
 
 
16 500
6 605,6
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Івано-Франківської області
172 484,8
37 462,2
23 907
 
 
 
5 395,1
 
 
10 000
 
Обласний бюджет Київської області
249 722,7
62 560,3
31 902
 
 
26 000
7 089,2
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Кіровоградської області
135 892,3
34 982,8
16 536
 
 
12 500
3 647,1
 
 
 
2 500
Обласний бюджет Луганської області
174 865
22 148,3
16 770
 
 
26 500
2 587
 
 
5 000
 
Обласний бюджет Львівської області
427 863
68 232,9
43 992
 
 
29 500
9 900,4
 
29 927,4
 
12 500
Обласний бюджет Миколаївської області
164 034,6
30 779,2
19 773
 
 
22 500
4 393,4
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Одеської області
321 644,3
77 018,1
42 081
14 000
9 386,5
8 681
 
 
12 500
Обласний бюджет Полтавської області
207 235
52 395,3
24 765
26 500
5 436,4
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Рівненської області
166 009
34 129,6
20 163
25 500
4 552,2
 
 
2 500
 
Обласний бюджет Сумської області
204 572,2
32 037,6
18 993
54 500
4 175,6
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Тернопільської області
144 211
30 344,3
18 213
5 500
4 084,9
 
 
 
12 500
Обласний бюджет Харківської області
329 905,1
84 794,8
48 750
20 500
10 439,8
 
 
7 500
 
Обласний бюджет Херсонської області
158 033,2
32 033,9
18 291
 
 
24 572,4
4 029,9
 
 
7 500
 
Обласний бюджет Хмельницької області
183 768,3
43 809,5
22 074
 
 
28 500
4 930
 
 
5 000
 
Обласний бюджет Черкаської області
211 688,5
50 183,7
21 138
 
 
42 320,8
4 670,3
 
10 000
5 000
 
Обласний бюджет Чернівецької області
135 762,1
34 452,6
15 756
 
 
13 154
3 553,7
 
 
5 000
 
Обласний бюджет Чернігівської області
151 543,4
38 056,4
17 628
 
 
20 500
3 871,4
 
 
10 000
 
Бюджет м. Києва
343 745,1
92 358
 
 
54 288
 
11 741,3
 
 
 
 
Усього
5 463 439,6
1 257 960
522 801,6
24 800
170 891,4
482 836,3
150 000
8 681
39 927,4
62 500
147 500
( Додаток в редакції Постанов КМ № 206 від 17.03.2021 (206-2021-п) , № 333 від 31.03.2021 (333-2021-п) , № 585 від 02.06.2021 (585-2021-п) , № 1027 від 29.09.2021 (1027-2021-п) , № 1069 від 11.10.2021 (1069-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.10.2021 (1100-2021-п) ; в редакції Постанови КМ № 1175 від 03.11.2021 (1175-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1179 від 03.11.2021 (1179-2021-п) ; в редакції Постанов КМ № 1185 від 17.11.2021 (1185-2021-п) , № 1275 від 09.12.2021 (1275-2021-п) , № 1315 від 13.12.2021 (1315-2021-п) , № 1316 від 13.12.2021 (1316-2021-п) ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1317 від 13.12.2021 (1317-2021-п) ; в редакції Постанови КМ № 1319 від 15.12.2021 (1319-2021-п) )