КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2021 р. № 79
Київ

Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 402 від 21.04.2021 (402-2021-п) № 697 від 07.07.2021 (697-2021-п) № 727 від 14.07.2021 (727-2021-п) № 835 від 11.08.2021 (835-2021-п) )
Відповідно до частини шостої статті 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, що додається.
2. Внести до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення (1101-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210, № 35, ст. 1165), зміну, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 79

ПОРЯДОК

призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1. Цей Порядок відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) визначає умови призначення і виплати, перелік документів, необхідних для призначення:
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю віком до 18 років (далі - державна соціальна допомога);
надбавок на догляд за особами з інвалідністю з дитинства або дітьми з інвалідністю віком до 18 років (далі - надбавка на догляд);
допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років (далі - допомога на поховання).
2. Державна соціальна допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
3. Призначення і виплата державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та допомоги на поховання проводяться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення).
Заяви про призначення державної соціальної допомоги, надбавки на догляд, допомоги на поховання, до яких додаються необхідні документи (далі - заява з документами), приймаються органами соціального захисту населення.
Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій заяви з документами приймаються лише в разі надіслання їх засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Форма заяви затверджується Мінсоцполітики.
Заяви з документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - посадова особа виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів із дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 липня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 21.04.2021 (402-2021-п) )
З 1 липня 2021 р. заяви з документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
( Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 21.04.2021 (402-2021-п) )
Після формування електронних справ заяви з документами у паперовій формі передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Державна соціальна допомога за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання особи, яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги (далі - заявник). Відомості щодо неотримання допомоги перевіряються органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.
4. Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначаються медико-соціальною експертною комісією закладу охорони здоров’я.
Причина, категорія і строк, на який встановлюється відповідна категорія дітям з інвалідністю, визначаються лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.
Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) та заклади охорони здоров’я у триденний строк зобов’язані надіслати виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі - виписка з акта огляду МСЕК) особи з інвалідністю з дитинства або медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років (далі - медичний висновок про дитину з інвалідністю) до органу соціального захисту населення за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або матері (батька), усиновлювача, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, опікуна, піклувальника дитини з інвалідністю віком до 18 років (далі - законного представника дитини з інвалідністю). За згодою громадянина копія довідки до акта огляду МСЕК може бути надіслана на електронну адресу громадянина. Дані, що містяться у виписці з акта огляду МСЕК, вносяться МСЕК до централізованого банку даних з проблем інвалідності, а в разі відсутності технічної можливості виписка з акта огляду МСЕК надсилається до органу соціального захисту населення.
Не пізніше ніж через 10 днів після надходження зазначених документів орган соціального захисту населення зобов’язаний надіслати письмове повідомлення особі з інвалідністю з дитинства, законному представнику дитини з інвалідністю про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її призначення.
Після установлення лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, заклад охорони здоров’я у триденний строк зобов’язаний надіслати до органу соціального захисту населення за місцем проживання законного представника дитини з інвалідністю медичний висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я з установлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 835 від 11.08.2021 (835-2021-п) )
5. Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.
За вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей з інвалідністю віком до 18 років), які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) , на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) , призначається державна соціальна допомога відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) або пенсія, або державна соціальна допомога згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) . При цьому, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) ) і на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) , такі виплати призначаються одночасно.
До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:
особам з інвалідністю з дитинства I групи;
одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
за дітьми з інвалідністю віком до 18 років.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.
Одному із законних представників дитини з інвалідністю надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
Одинокою матір’ю відповідно до цього Порядку вважається:
жінка (яка не перебуває у шлюбі), одинока усиновлювач, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку відсутній запис про батька або запис про батька проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини;
жінка, яка не перебуває у шлюбі та має дитину, батька якої позбавлено батьківських прав або батько якої помер (визнано безвісно відсутнім/оголошено померлим).
Одиноким батьком відповідно до цього Порядку вважається батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду.
Надбавка на догляд також призначається особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона перебуває у відпустці, якщо дитина з інвалідністю віком до 18 років потребує домашнього догляду, і фактично здійснюють догляд за нею.
Надбавка на догляд призначається особі з інвалідністю з дитинства в разі її перебування на повному державному утриманні.
У разі перебування дитини з інвалідністю віком до 18 років на повному державному утриманні надбавка на догляд не призначається.
6. Для призначення державної соціальної допомоги заявником, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), подаються такі документи:
заява;
копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;
довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);
копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;
копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.
Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).
Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду, додатково подаються:
заява;
для осіб, зазначених в абзаці десятому пункту 5 цього Порядку, - копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або копія довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (2947-14) , або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку, якщо така особа не перебуває (не перебувала) на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Такі документи не подаються, якщо така особа перебуває на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Перевірка відомостей щодо отримання допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється органами соціального захисту населення з використання інформаційних систем;
( Абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 14.07.2021 (727-2021-п) )
для осіб, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 5 цього Порядку, - копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до зазначеного Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отримана в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" (2505-19) );
для осіб, зазначених в абзаці дванадцятому пункту 5 цього Порядку, - копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України (2947-14) );
для осіб, зазначених в абзаці тринадцятому пункту 5 цього Порядку, - первинний обліковий документ № 080-1/о (z1173-12) "Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді" за формою, затвердженою МОЗ (далі - довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг із них.
Усиновлювачі подають також копію рішення суду про усиновлення.
7. Переведення особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю віком до 18 років з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) , на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) проводиться на підставі заяви. При цьому державна соціальна допомога призначається з дня звернення за нею. Виплата призначеної державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю проводиться з урахуванням суми виплаченої пенсії або державної соціальної допомоги, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) . До документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги, додається довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) та виписка з акта огляду МСЕК чи медичний висновок про дитину з інвалідністю закладу охорони здоров’я, які вилучаються з пенсійної справи отримувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена в установленому порядку копія медичного документа) або із справи отримувача державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (1727-15) .
8. Заява з документами може бути надіслана засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (з накладенням кваліфікованого електронного підпису). Відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) заявника, його реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), а також реквізити паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису.
До заяви в електронній формі заявник додає копії документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд), зазначених у пункті 6 цього Порядку (крім копії свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років). Серія та номер свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років зазначаються у заяві в електронній формі (відомості про дату видачі та найменування органу, який його видав, отримуються шляхом електронної взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян).
Якщо заяву з документами надіслано в електронній формі без кваліфікованого електронного підпису, державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд) призначається лише після підписання заявником заяви у паперовій формі протягом трьох місяців з дня її подання в електронній формі.
Якщо заяву в зазначений строк не підписано незалежно від причин, заявник повинен подати нову заяву для отримання державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд).
9. Державна соціальна допомога (в тому числі надбавка на догляд) призначається з дня звернення за їх призначенням, якщо протягом трьох місяців подано всі необхідні документи. Якщо до заяви подано документи не в повному обсязі, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняття відповідних документів із зазначенням дати їх прийняття, а також про документи, які у тримісячний строк необхідно подати (повідомлення видається/надсилається йому у паперовій або електронній формі (за наявності електронної адреси).
Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) вважається день прийняття заяви з документами.
Якщо заява з документами надсилається засобами поштового зв’язку, то днем звернення за державною соціальною допомогою (у тому числі надбавкою на догляд) вважається дата, зазначена на відбитку календарного штемпеля.
Заява розглядається не пізніше ніж через 10 днів після її надходження з документами.
10. Розмір державної соціальної допомоги призначається відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно із законом.
Державна соціальна допомога призначається в таких розмірах:
особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Розмір надбавки на догляд призначається в таких розмірах:
особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А, - з 1 січня 2021 р. - 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. - 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б, - з 1 січня 2021 р. - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
одинокій особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, - з 1 січня 2021 р. - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А, - з 1 січня 2021 р. - 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. - 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А, з 1 січня 2021 р. - 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. - 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) проводиться органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу (далі - отримувач).
Державна соціальна допомога та надбавка на догляд призначаються в новому розмірі з дня набрання чинності законом про збільшення розміру прожиткового мінімуму.
Якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам призначається щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
У разі коли щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд особам з інвалідністю з дитинства I групи, віднесених до підгрупи А, не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, призначається щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 835 від 11.08.2021 (835-2021-п) )
11. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається на весь строк інвалідності, встановленої МСЕК.
На дітей з інвалідністю віком до 18 років державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, який видається відповідно до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого МОЗ, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.
На дітей з інвалідністю віком до 18 років державна соціальна допомога призначається законному представнику дитини незалежно від того, чиї дані (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) матері, батька, опікуна, піклувальника) зазначені у медичному висновку про дитину з інвалідністю, виданому лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я. Діти з інвалідністю віком від 16 до 18 років можуть бути отримувачами державної соціальної допомоги на себе, якщо вони набули повної цивільної дієздатності. Повна цивільна дієздатність надається особам відповідно до Цивільного кодексу України (435-15) .
Якщо над дитиною з інвалідністю віком до 18 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебуває у закладі освіти, закладі охорони здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад в особі його керівника.
Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства призначається на строк інвалідності, зазначений у виписці з акта огляду МСЕК.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.
Для осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. У разі поновлення довідки про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та / або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку у разі відсутності перерви в строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та / або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг із таких документів подано протягом місяця.
12. У разі зміни групи (підгрупи) інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується особі з інвалідністю з дитинства з дня зміни групи (підгрупи) інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, а у разі зменшення розміру допомоги - з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу (підгрупу) інвалідності.
Перерахунок розміру державної соціальної допомоги у зв’язку із зміною групи (підгрупи) інвалідності особі з інвалідністю з дитинства органи соціального захисту населення проводять без подання заяви отримувачем на підставі виписки з акта огляду МСЕК особи з інвалідністю з дитинства.
У разі зміни категорії у дитини з інвалідністю віком до 18 років державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд у разі її призначення) виплачується законному представнику дитини з інвалідністю з дня зміни категорії у дитини з інвалідністю віком до 18 років, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, а у разі зменшення розміру допомоги - з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову категорію в дитини з інвалідністю віком до 18 років.
Перерахунок розміру державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд у разі її призначення) у зв’язку із зміною категорії у дитини з інвалідністю віком до 18 років органи соціального захисту населення проводять без подання заяви законним представником дитини з інвалідністю віком до 18 років на підставі медичного висновку про дитину з інвалідністю.
Надбавку на догляд на дітей з інвалідністю віком до 18 років одиноких матерів (одиноких батьків) і на дітей з інвалідністю підгрупи А після повторного встановлення категорії "дитина з інвалідністю" або "дитина з інвалідністю підгрупи А" органи соціального захисту населення продовжують виплачувати без подання заяви законним представником дитини з інвалідністю віком до 18 років на підставі медичного висновку про дитину з інвалідністю з дня встановлення.
Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою або заявою опікуна, якщо особа з інвалідністю з дитинства є недієздатною. У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня встановлення групи (підгрупи) інвалідності, а у разі зменшення розміру - з місяця, що настає за тим, у якому особі з інвалідністю з дитинства встановлено групу (підгрупу) інвалідності.
13. Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд), після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства та встановлено групу (підгрупу) інвалідності, надбавка на догляд виплачується з дня встановлення групи (підгрупи) інвалідності.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 835 від 11.08.2021 (835-2021-п) )
14. Виплата державної соціальної допомоги припиняється, якщо особа з інвалідністю з дитинства пропустила строк переогляду стану здоров’я МСЕК або дитина з інвалідністю віком до 18 років - строк переогляду стану здоров’я лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.
Якщо після переогляду особі з інвалідністю з дитинства підтверджується раніше встановлена або встановлюється інша група (підгрупа) інвалідності, а дитині з інвалідністю віком до 18 років - категорія, виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць. При цьому, якщо у разі переогляду особі з інвалідністю з дитинства встановлено іншу групу (підгрупу) (вищу або нижчу), а дитині з інвалідністю віком до 18 років - іншу категорію, державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою (підгрупою) особи з інвалідністю з дитинства або за попередньою категорією дитини з інвалідністю віком до 18 років.
Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується МСЕК, лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, то виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за три роки, за умови, що протягом цього періоду особу визнано особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю віком до 18 років. За місяць до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення зобов’язаний у письмовій формі повідомити особі з інвалідністю з дитинства, а також законному представнику дитини з інвалідністю про причину припинення виплати.
15. Перерахунок розміру надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, якій виповнилося шість років, органи соціального захисту населення проводять без подання отримувачем заяви. У новому розмірі надбавка на догляд встановлюється з дня, коли дитині виповнилося шість років.
У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років (крім одиноких матерів (одиноких батьків) дітей з інвалідністю віком до 18 років та одного з законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося працевлаштування.
Якщо працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років (крім одиноких матерів (одиноких батьків) дітей з інвалідністю віком до 18 років та одного з законних представників дитини з інвалідністю підгрупи А), було короткостроковим (менш як 30 календарних днів), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд проводиться на підставі рішення органу соціального захисту населення з дня працевлаштування по день звільнення отримувача.
16. У разі виникнення обставин, які зумовлюють припинення виплати надбавки на догляд, отримувач зобов’язаний повідомити про це органу соціального захисту населення. Припинення надбавки на догляд у такому разі проводиться з місяця, що настає за тим, в якому виникли зазначені обставини.
Виплата державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) у зв’язку з тим, що особу не визнано особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною з інвалідністю віком до 18 років, припиняється з місяця, що настає за тим, в якому таку особу не визнано особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю віком до 18 років.
17. Державна соціальна допомога виплачується за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, якому призначено допомогу на дитину з інвалідністю віком до 18 років, або особу з інвалідністю з дитинства, яку визнано недієздатною, через виплатні об’єкти поштового зв’язку АТ "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особовий рахунок отримувача, відкритий в установі уповноваженого банку.
Державна соціальна допомога може виплачуватися за довіреністю відповідно до вимог Цивільного кодексу України (435-15) щодо її оформлення і строку.
18. У разі зміни отримувачем місця проживання виплата державної соціальної допомоги продовжується відповідним органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня, що настає за днем припинення цієї виплати за попереднім місцем проживання.
19. Державна соціальна допомога та надбавка на догляд призначаються на кожну особу з інвалідністю з дитинства чи дитину з інвалідністю віком до 18 років відповідно до цього Порядку.
Призначена державна соціальна допомога виплачується особі з інвалідністю з дитинства незалежно від одержуваних такою особою заробітної плати, стипендії, аліментів або інших доходів.
Державна соціальна допомога, яка призначена на дитину з інвалідністю віком до 18 років, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.
20. Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), закладах освіти тощо (далі - установа (заклад), виплачується 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги.
Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яка перебуває в установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується особі з інвалідністю з дитинства відповідно до абзацу першого цього пункту, перераховується установі (закладу), де перебуває особа з інвалідністю з дитинства, за її письмовою заявою або заявою її законного представника.
У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв’язку із хворобою чи на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - карантин), або з особистих причин (без виключення із списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі за весь період відсутності в установі (закладі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у зазначений період проводиться на підставі наказу установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається органу соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства установі (закладу).
Виплата в повному розмірі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства в разі влаштування їх до установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому виникли зазначені обставини.
У разі переведення особи з інвалідністю з дитинства до іншої установи (іншого закладу) на повне державне утримання виплата державної соціальної допомоги за новим місцем перебування проводиться з дня, що настає за днем припинення виплати такої допомоги за попереднім місцем перебування особи.
21. Дітям з інвалідністю віком до 18 років з числа дітей-сиріт за період перебування на повному державному утриманні державна соціальна допомога виплачується у повному розмірі та перераховується на їх особові рахунки в банку.
Іншим дітям з інвалідністю віком до 18 років, які перебувають у будинках-інтернатах, закладах освіти, інших стаціонарних установах (закладах) на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50 відсотків та перераховується на їх особові рахунки в банку. При цьому інша частина державної соціальної допомоги в розмірі 50 відсотків перераховується на банківський рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей.
У разі влаштування дитини з інвалідністю віком до 18 років до відповідної установи (відповідного закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю віком до 18 років у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому виникли зазначені обставини.
У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв’язку з хворобою або на період карантину, або з особистих причин (без виключення із списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується у повному розмірі за весь період відсутності в закладі (установі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у зазначений період проводиться на підставі наказу установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого або витяг з наказу надсилається органу соціального захисту населення за місцем перебування законного представника дитини з інвалідністю віком до 18 років на обліку (місцем отримання державної соціальної допомоги), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги дитині з інвалідністю віком до 18 років установі (закладу).
У разі переведення дитини з інвалідністю віком до 18 років до іншої установи (іншого закладу) на повне державне утримання виплата державної соціальної допомоги за новим місцем перебування проводиться з дня, що настає за днем припинення виплати такої допомоги за попереднім місцем перебування дитини.
22. Якщо дитину з інвалідністю, яка перебуває на повному державному утриманні, після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства, виплата призначеної державної соціальної допомоги проводиться в розмірі 25 відсотків відповідного розміру державної соціальної допомоги з місяця, що настає за тим, в якому дитині з інвалідністю виповнилось 18 років. У такому разі органи соціального захисту населення перераховують державну соціальну допомогу без подання заяви отримувачем.
23. Засуджені з числа осіб з інвалідністю з дитинства мають право на державну соціальну допомогу, яка призначається органом соціального захисту населення за місцем відбування такою особою покарання.
Особа з інвалідністю з дитинства, яка під час відбування покарання набула право на державну соціальну допомогу, подає адміністрації установи виконання покарань клопотання щодо забезпечення створення необхідних умов для призначення їй державної соціальної допомоги за місцезнаходженням такої установи, зокрема щодо виклику представника органу соціального захисту населення або посадової особи виконавчого органу і забезпечення зустрічі з ними для подання заяви з документами в установленому порядку, передбаченими пунктом 6 цього Порядку, безпосередньо від особи з інвалідністю з дитинства, яка відбуває покарання, або від її представника за довіреністю.
Адміністрація установи виконання покарань не пізніше ніж через 30 календарних днів із дати реєстрації клопотання особи з інвалідністю з дитинства забезпечує зустріч цієї особи із представником органу соціального захисту населення або з посадовою особою виконавчого органу та всебічно сприяє належному оформленню і поданню особою з інвалідністю з дитинства відповідних документів або забезпечує створення умов для оформлення і подання необхідних документів через її представника за довіреністю.
Особи з інвалідністю з дитинства, яким до відбування покарання було призначено державну соціальну допомогу, продовжують її отримувати на загальних підставах.
Виплата засудженій особі з інвалідністю з дитинства призначеної державної соціальної допомоги проводиться органами соціального захисту населення на рахунок установи виконання покарання за місцем відбування особою з інвалідністю з дитинства покарання.
При цьому не менш як 50 відсотків державної соціальної допомоги зараховується установою відбування покарання на особовий рахунок засудженого.
24. На кожного отримувача державної соціальної допомоги органом соціального захисту населення формується особова справа, в якій зберігаються документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги (в тому числі надбавки на догляд), а також розрахунки її розміру.
25. Органи соціального захисту населення мають право робити запити і безоплатно отримувати у строк до 10 календарних днів від підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для призначення державної соціальної допомоги та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням надбавки на догляд.
Перевірка достовірності відомостей, що надійшли від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги, надбавки на догляд, проводиться на підставі даних, отриманих шляхом автоматизованого доступу/обміну в електронній формі, зокрема з:
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань - про зареєстрованих фізичних осіб - підприємців;
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального страхування - про період трудових відносин законного представника дитини з інвалідністю віком до 18 років;
Державного реєстру актів цивільного стану громадян - про смерть особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю віком до 18 років, законного представника особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років.
Для підтвердження даних про смерть особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю віком до 18 років, законного представника особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством, після введення в експлуатацію відповідних технічних і програмних засобів.
26. Суми державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд), призначені, але не одержані своєчасно отримувачем через виплатні об’єкти поштового зв’язку АТ "Укрпошта" без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед днем звернення за її одержанням.
Суми державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд), не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років з поважних причин (зокрема, через перебування особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю віком до 18 років на лікуванні та з інших причин, які фізично унеможливили своєчасне одержання державної соціальної допомоги, або через інші об’єктивні обставини, коли особа з інвалідністю з дитинства чи законний представник особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років не могли звернутися за її отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) за минулий час проводиться виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.
Органи соціального захисту населення є відповідальними за неодержання з їх вини призначених сум державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд).
Невиплату або відмову у виплаті державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) за минулий час може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до закону.
Якщо отримувачем приховано чи подано недостовірні дані або органом соціального захисту населення отримано інформацію про обставини, що вплинули на встановлення права на призначення державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та визначення їх розміру, що призвело до надмірних виплат коштів, органи соціального захисту населення:
визначають обсяг надміру виплачених коштів з місяця призначення державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану отримувача;
повідомляють отримувачу про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення.
27. Надміру виплачені кошти державної соціальної допомоги, надбавки на догляд повертаються:
отримувачем самостійно;
за згодою отримувача у повному обсязі за рахунок наступних виплат;
за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок наступних виплат державної соціальної допомоги у розмірі, що не перевищує 20 відсотків щомісячної суми призначеної допомоги.
У разі неможливості добровільного повернення або утримання надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги, надбавки на догляд такі суми стягуються в судовому порядку.
28. У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років члену її сім’ї або особі, яка проводила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (2109-14) або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.
Допомога на поховання не виплачується в разі:
смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання проводиться членами сім’ї або іншою особою);
смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.
Для оформлення допомоги на поховання член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення заяву та довідку про смерть, видану органом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.
( Абзац п'ятий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 14.07.2021 (727-2021-п) )
У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю віком до 18 років за кордоном член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
На звороті довідки про смерть або легалізованого в установленому порядку документа, що засвідчує смерть, відповідальним працівником органу соціального захисту населення робиться запис про призначення допомоги на поховання із зазначенням дати і суми до виплати, який засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою цього органу.
Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.
Витрати на виплату допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю фінансуються за рахунок джерел, з яких виплачувалась державна соціальна допомога.
Призначені суми державної соціальної допомоги (у тому числі надбавки на догляд), які належали особі з інвалідністю з дитинства і залишилися неодержаними у зв’язку з її смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам її сім’ї, які згідно із законодавством належать до осіб, яким може бути призначено пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Однак батьки і чоловік (дружина), а також родичі, які проживали разом з особою з інвалідністю з дитинства на день її смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, коли вони не належать до осіб, яким може бути призначено пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Державна соціальна допомога виплачується зазначеним особам за повний місяць, у якому настала смерть особи з інвалідністю з дитинства, незалежно від дати її смерті.
Призначені суми державної соціальної допомоги (у тому числі надбавки на догляд), які належали дитині з інвалідністю віком до 18 років і залишилися неодержаними у зв’язку з її смертю, виплачуються законному представнику дитини з інвалідністю віком до 18 років або одному із членів сім’ї дитини з інвалідністю віком до 18 років, які проживали разом з нею на день її смерті. Ця державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть дитини з інвалідністю віком до 18 років, незалежно від дати її смерті.
29. Отримувачам державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення за місцем їх перебування на обліку видає посвідчення, форму якого затверджено Мінсоцполітики.
30. Рішення органу соціального захисту населення про призначення (про відмову у призначенні) державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, дитині з інвалідністю віком до 18 років чи надбавки на догляд за ними може бути оскаржене у відповідних органах виконавчої влади або в судовому порядку.
31. Витрати на виплату державної соціальної допомоги фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
32. Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подається Нацсоцслужбі звіт про надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Нацсоцслужба подає щороку Держстату зведену інформацію про надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років по Україні в цілому та у розрізі регіонів.
( Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 697 від 07.07.2021 (697-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 79

ЗМІНА,

що вноситься до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категорія населення

Абзац одинадцятий (1101-2019-п) викласти в такій редакції:
"виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79;".