ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.02.2021 № 19

Про заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в зв'язку із запровадженням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , у зв'язку з установленням постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) карантину шляхом продовження дії карантину, установленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), від 20 травня 2020 року № 392 (392-2020-п) "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та від 22 липня 2020 року № 641 (641-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), та запровадженням додаткових до обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину, з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему та ринок небанківських фінансових послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Банки зобов'язані вжити не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) (далі - постанова КМУ № 1236):
1) заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13-17 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (v0065500-20) (зі змінами) (далі - Положення № 65), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236 (1236-2020-п) , та в банку немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
2) додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236 (1236-2020-п) , та наявних у банку документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з пунктом 8 додатка 15 до Положення № 65 (v0065500-20) .
2. Установи зобов'язані вжити не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в пункті 3 постанови КМУ № 1236 (1236-2020-п) :
1) заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13-17 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (v0107500-20) (зі змінами) (далі - Положення № 107), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236 (1236-2020-п) , та в установи немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;
2) додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236 (1236-2020-п) , та наявних в установи документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з пунктом 10 додатка 14 до Положення № 107 (v0107500-20) .
3. Вимоги цієї постанови не поширюються на випадки наявності в банку/установи обґрунтованих підозр.
4. Департаменту фінансового моніторингу (Олексій Бережний) після офіційного опублікування довести до відома банків України та установ інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Черкаський