НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
14.04.2021 № 643

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та "Про ринок електричної енергії" (2019-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (v1470874-17) , затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, що додаються.
2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії, протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП інформацію, визначену в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (v1470874-17) .
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
14.04.2021 № 643

ЗМІНИ

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

1. У главі 1:
у пункті 1.3:
абзац третій викласти в такій редакції:
"засоби провадження господарської діяльності - система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), будівлі (приміщення) для організації прийому і обслуговування споживачів (абонентів), засоби комунікації зі споживачами (кол-центр, вебсайт у мережі Інтернет, E-mail), зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);";
в абзаці четвертому:
після слів "де розташована система розподілу електричної енергії" доповнити знаками, словами та цифрами "(до якої підключено не менше 50000 споживачів (абонентів))";
доповнити реченням такого змісту:
"Вимога щодо кількості підключених споживачів (абонентів) поширюється на здобувачів ліцензії.".
2. У главі 2:
у пункті 2.2:
у підпункті 7 слова та знаки "документи (їх копії), інформацію" замінити словами та знаками "достовірні документи (їх копії) та інформацію";
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"55) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.".
3. Додаток 2 (v1470874-17) викласти в новій редакції, що додається.
Начальник
Управління ліцензування
Ю. Антонюк
Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з розподілу електричної енергії
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ

про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

( Див. текст (v0643874-21F30) )