МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.03.2021 № 451
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2021 р.
за № 530/36152

Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

Відповідно до статті 31 Закону України "Про карантин рослин" (3348-12) , постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1177 (1177-2019-п) "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" та пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (459-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 серпня 2012 року № 487 (z1444-12) "Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 року за № 1444/21756.
3. Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
В.о. Голови Державної служби з питань геодезії,
картографії та кадастру
Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
О. Мірошніченко
О. Пінчук
(за вмовчанням)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
04 березня 2021 року № 451
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2021 р.
за № 530/36152

ПОРЯДОК

офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення, поновлення, підтвердження підтримання, позбавлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (далі - офіційний статус), та фітосанітарні заходи (процедури), спрямовані на запобігання проникненню та розповсюдженню в Україні таких організмів.
2. У разі якщо фітосанітарними заходами країни-імпортера або міжнародними договорами України передбачено, що об’єкт регулювання повинен походити з місць виробництва або виробничих ділянок з офіційним статусом вільних від певного шкідливого організму, а такий організм не належить до Переліку регульованих шкідливих організмів (z1300-06) , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2019 року № 397), застосовуються процедури з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
3. Установлення, поновлення, контроль шляхом підтвердження підтримання офіційного статусу здійснюються територіальними органами Держпродспоживслужби за заявою особи, яка займається виробництвом об’єктів регулювання і є власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, або уповноваженою особою (далі - заявник).
Кожні місце виробництва або виробнича ділянка, вільні від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, мають нероздільні межі, які визначені заявником.
4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
буферна зона - зона, яка межує або оточує місце виробництва чи виробничу ділянку, вільні від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, де здійснюються фітосанітарні заходи (процедури) з метою запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів під час виробництва, увезення або вивезення об’єктів регулювання, та встановлюється для кожного регульованого шкідливого організму або шкідливого організму окремо на підставі біологічних особливостей шкідливого організму, рівня ризику його занесення або проникнення та аналізу фітосанітарного ризику;
вегетаційний сезон - період або періоди року, протягом яких відбувається активна життєдіяльність та ріст рослини в певній зоні, місці виробництва або ділянці виробництва;
реєстр місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів,- електронна база даних, що містить відомості про місце виробництва або виробничу ділянку, вільні від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
схематичне зображення розміщення місця виробництва чи виробничої ділянки - графічна інформація про розміщення земельної ділянки з чіткими межами із зазначенням координат геопросторових даних у довільній формі або на основі національного геопорталу;
уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, наділена правом учиняти дії, пов’язані з установленням, або поновленням, або підтвердженням підтримання статусу місця виробництва, виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів.
Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про карантин рослин" (3348-12) (далі - Закон), Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин" (1177-2019-п) , контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1177 (1177-2019-п) (далі - Порядок, затверджений постановою КМУ № 1177).

II. Офіційне встановлення, підтримання або поновлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів

1. Установлення та/або контроль шляхом підтвердження підтримання (далі - підтвердження підтримання) та/або поновлення офіційного статусу на відповідній території здійснюється шляхом проведення:
1) державним фітосанітарним інспектором - процедур перевірки, фітосанітарних процедур (огляд, обстеження об’єктів регулювання та обстеження об’єктів);
2) фітосанітарними лабораторіями - фітосанітарної експертизи (аналізів) зразків об’єктів регулювання або інших рослин чи продуктів рослинного походження.
2. Для встановлення або поновлення офіційного статусу заявник подає територіальному органу Держпродспоживслужби за місцем знаходження місця виробництва або виробничої ділянки:
1) заяву про встановлення, підтвердження підтримання, поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (додаток 1) (далі - заява), із зазначенням інформації про особу, у власності або користуванні (у тому числі оренді) якої перебуває відповідне місце виробництва чи виробнича ділянка;
2) схематичне зображення розміщення місця виробництва чи виробничої ділянки, завірене заявником, на якій планується встановлення офіційного статусу;
3) документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг, лісів щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом (3348-12) , або обстеження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює їх виробництво.
Для уповноваженої особи також надаються документи, що підтверджують її повноваження.
Обстеження об’єктів регулювання або інших рослин чи продуктів рослинного походження та об’єктів здійснюються у присутності заявника або уповноваженої особи, що зазначається в актах, вимоги до яких визначено в додатках до Порядку (1177-2019-п) , затвердженого постановою КМУ № 1177.
Державний фітосанітарний інспектор не несе відповідальності за достовірність документів та іншої інформації, що надається заявником, у тому числі відомостей про пред’явлені об’єкти регулювання та об’єкти.
Державний фітосанітарний інспектор надає консультації щодо:
заповнення в заяві інформації про назви регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
періоду проведення фітосанітарних процедур у вегетаційний сезон з урахуванням біологічних особливостей регульованого шкідливого організму або шкідливого організму, щодо якого встановлюється або підтримується офіційний статус.
3. Для підтвердження підтримання офіційного статусу разом із заявою заявник подає територіальному органу Держпродспоживслужби за місцем знаходження місця виробництва або виробничої ділянки документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг, лісів щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом (3348-12) , або обстеження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює їх виробництво, а також схематичне зображення розміщення місця виробництва чи виробничої ділянки, завірене заявником, на яких планується встановлення офіційного статусу.
У разі відсутності змін щодо меж місця виробництва або виробничої ділянки заявник має право не подавати схематичного зображення розміщення місця виробництва або виробничої ділянки, завіреного заявником, на яких планується встановлення офіційного статусу, зазначивши в графі "Додаткова інформація" заяви про відсутність таких змін. У такому випадку державний фітосанітарний інспектор використовує дані щодо місця виробництва або виробничої ділянки, отримані під час подання заявником попередніх заяв щодо такого місця виробництва або виробничої ділянки.
4. Під час підтвердження підтримання офіційного статусу в межах повноважень державний фітосанітарний інспектор і фітосанітарна лабораторія здійснюють процедури, передбачені пунктом 1 цього розділу цього Порядку, та контроль за виконанням вимог, передбачених пунктом 20 цього розділу цього Порядку.
Підтвердження підтримання офіційного статусу здійснюється у вегетаційний сезон не менше ніж один раз на рік за заявою особи.
5. Особа, яка планує встановити, підтвердити підтримання або поновити офіційний статус, пред’являє та надає доступ державному фітосанітарному інспектору до об’єктів регулювання та об’єктів, а також інформації щодо їх фітосанітарного стану.
6. Державний фітосанітарний інспектор:
1) перед початком проведення фітосанітарних процедур щодо встановлення, поновлення або підтвердження підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки - здійснює попередній аналіз документів, які стосуються місця виробництва або виробничої ділянки;
2) під час здійснення фітосанітарних процедур щодо встановлення, поновлення або підтвердження підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки - здійснює:
установлення меж буферної зони (за необхідності). Розмір буферної зони визначається відповідно до наукових даних, міжнародних стандартів або вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера, прийнятих відповідно до наукових даних, міжнародних стандартів;
обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок і лісосмуг, лісів, складів та інших місць вирощування та/або зберігання об’єктів регулювання, з оформленням акта про результати нагляду відповідно до Порядку (1177-2019-п) , затвердженого постановою КМУ № 1177;
огляд рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та/або об’єктів, які розташовані на території місця виробництва або виробничої ділянки та/або місця зберігання;
відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) до фітосанітарної лабораторії;
інші фітосанітарні процедури, які належать до його компетенції та передбачені Законом (3348-12) .
7. Державний фітосанітарний інспектор проводить обстеження або моніторинг місця виробництва або виробничої ділянки з урахуванням вимог Порядку (1177-2019-п) , затвердженого постановою КМУ № 1177.
8. Державний фітосанітарний інспектор відбирає шкідливі організми, підозрілі на регульовані шкідливі організми, а також ті, стосовно яких здійснюються фітосанітарні процедури щодо встановлення офіційного статусу, та рослини з ознаками ураження ними, виявлені під час здійснення фітосанітарних процедур.
9. Державний фітосанітарний інспектор запаковує відібрані зразки в сейф-пакети для направлення їх до фітосанітарної лабораторії для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1177.
10. Для встановлення фітосанітарного стану за результатами обстеження або моніторингу місця виробництва або виробничої ділянки та на підставі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) державний фітосанітарний інспектор складає акт про результати нагляду (далі - акт про результати нагляду), вимоги до якого визначені в додатку 11 до Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1177 (1177-2019-п) .
В інформації щодо висновків за результатами обстеження або моніторингу акта про результати нагляду зазначається одна з пропозицій щодо:
1) установлення офіційного статусу;
2) підтвердження підтримання офіційного статусу із зазначенням реєстраційного номера місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
3) поновлення офіційного статусу;
4) позбавлення офіційного статусу із зазначенням реєстраційного номера місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, та причини такого позбавлення;
5) неможливості встановлення офіційного статусу та причин такої неможливості.
11. У разі надходження заяви та інших документів, передбачених пунктом 2 цього розділу цього Порядку, державний фітосанітарний інспектор відповідного територіального органу Держпродспоживслужби протягом 10 робочих днів:
проводить попередній аналіз документів;
здійснює фітосанітарні процедури, передбачені пунктом 6 цього розділу цього Порядку;
складає акт про результати нагляду за результатами фітосанітарних процедур, у тому числі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).
Після складання акта протягом трьох робочих днів відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби зобов’язаний видати наказ про встановлення або поновлення офіційного статусу або повідомлення про неможливість установлення офіційного статусу, яке надається заявнику в паперовій формі або засобами електронної комунікації.
12. У разі надходження заяви та документів, передбачених пунктом 3 цього розділу цього Порядку, державний фітосанітарний інспектор відповідного територіального органу Держпродспоживслужби протягом 10 робочих днів проводить перевірку та здійснює фітосанітарні процедури, передбачені пунктом 6 цього розділу цього Порядку.
За результатами перевірки та фітосанітарних процедур, у тому числі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), державний фітосанітарний інспектор складає акт про результати нагляду.
В інформації щодо висновків за результатами обстеження або моніторингу акта про результати нагляду зазначається інформація щодо підтвердження підтримання офіційного статусу або пропозиції щодо позбавлення офіційного статусу та причини такого позбавлення.
Відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби протягом 10 робочих днів на підставі акта про результати нагляду може прийняти рішення щодо позбавлення офіційного статусу.
У разі відсутності підстав щодо позбавлення офіційного статусу такий статус вважається підтвердженим.
13. У наказі про встановлення або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, з переліком процедур, що підлягають обов’язковому здійсненню для підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, зазначаються:
1) реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, що присвоюється за таким алгоритмом: XX/ XXXXX УУ, де XX - код територіального органу Держпродспоживслужби, XXXXX - п’ятизначний порядковий номер, УУ - серія. Механізм застосування такого алгоритму визначається Держпродспоживслужбою;
2) найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи, яка є власником об’єкта регулювання та/або об’єкта чи уповноваженою ним особою, місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
3) назва регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, щодо яких установлено або поновлено офіційний статус;
4) місцезнаходження та площа місця виробництва або виробничої ділянки;
5) підстави щодо встановлення фітосанітарного стану місця виробництва або виробничої ділянки;
6) результати фітосанітарної експертизи (аналізів);
7) перелік процедур, що підлягають обов’язковому здійсненню особою для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
8) підпис, прізвище та ініціали керівника територіального органу Держпродспоживслужби.
На підставі наказу державний фітосанітарний інспектор видає розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур), що підлягає обов’язковому виконанню особою для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів.
Копії наказів про встановлення або поновлення офіційного статусу та розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) надаються заявнику та/або власнику (користувачу) місця виробництва або виробничої ділянки в паперовій або електронній формі.
14. Територіальний орган Держпродспоживслужби протягом двох робочих днів з дати встановлення, або поновлення, або позбавлення офіційного статусу подає до Держпродспоживслужби інформацію, зазначену в пункті 16 цього розділу цього Порядку.
15. Держпродспоживслужба веде реєстр місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (далі - реєстр), який розміщується на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.
У реєстрі створюється комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
Держпродспоживслужба забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться в реєстрі (за винятком інформації, яка відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) є конфіденційною), на своєму офіційному вебсайті. Відомості, що містяться в реєстрі, можуть використовуватися будь-якими особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
У разі виявлення технічних (друкарських, граматичних, арифметичних) помилок, допущених під час унесення відомостей у реєстр, Держпродспоживслужба виправляє їх протягом одного робочого дня.
Інформаційна взаємодія реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
Унесення відомостей до реєстру здійснюється безоплатно.
16. Реєстр містить такі відомості про місце виробництва або виробничу ділянку, вільні від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів:
1) реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
2) повне та за наявності скорочене найменування, ідентифікаційний код зідно з ЄДРПОУ власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки (для юридичної особи);
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
4) місцезнаходження (місце проживання фізичної особи) власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки (для фізичних осіб);
5) контактний номер телефону та/або адреса електронної скриньки власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки (за наявності);
6) місцезнаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
7) площа місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (га, кв. м);
8) дата та номер наказу територіального органу Держпродспоживслужби про встановлення або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
9) дата та номер наказу територіального органу Держпродспоживслужби про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (за наявності);
10) назва, дата та номер документів, на підставі яких було встановлено або поновлено, підтверджено підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
11) назва регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, стосовно яких установлено або поновлено офіційний статус.
17. Включення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, до реєстру здійснюється на підставі наказу територіального органу Держпродспоживслужби про встановлення або поновлення офіційного статусу.
Відомості про місце виробництва або виробничої ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, уносяться Держпродспоживслужбою до реєстру протягом п’яти робочих днів з дня видання територіальним органом Держпродспоживслужби наказу про встановлення або поновлення офіційного статусу.
18. Виключення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, з реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів з дати прийняття Держпродспоживслужбою рішення щодо позбавлення офіційного статусу, яке оформлюється наказом відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.
19. Унесення змін до відомостей, що містяться в реєстрі, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення на підставі пункту 4 розділу III цього Порядку.
20. Для підтримання офіційного статусу власник (користувач) місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, зобов’язаний:
1) визначити межі місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, відповідно до форми табличних знаків для визначення межі місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (додаток 2);
2) здійснювати фітосанітарні процедури, зазначені в розпорядженні про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) відповідно до пункту 13 цього розділу цього Порядку;
3) у разі відсутності у власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки права власності або користування буферною зоною сприяти здійсненню фітосанітарних процедур у цій зоні;
4) самостійно обстежувати місце виробництва або виробничу ділянку, вільні від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів, рекомендованих державним фітосанітарним інспектором;
5) з метою знищення шкідливих організмів проводити (не рідше ніж один раз на рік) фітосанітарні процедури щодо знезараження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання, які розташовані на території місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
6) на вибір власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів:
вести журнал про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів (додаток 3) (далі - журнал про фітосанітарний стан), та вносити до нього інформацію про фітосанітарний стан об’єктів регулювання, з якими може розповсюджуватися регульований шкідливий організм або шкідливий організм, щодо якого встановлено офіційний статус;
або збирати таку інформацію в паперовому або електронному вигляді в довільній формі та зберігати її щонайменше протягом року.
21. У разі підозри щодо зараження місця виробництва або виробничої ділянки регульованими шкідливими організмами або шкідливими організмами, щодо яких установлено офіційний статус, особа, яка займається виробництвом об’єктів регулювання і є власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, терміново повідомляє відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби.
У разі підтвердження зараження місця виробництва або виробничої ділянки карантинними шкідливими організмами:
1) відповідно до статті 33 Закону (3348-12) запроваджується карантинний режим;
2) особа, яка займається виробництвом об’єктів регулювання та є власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, під контролем державного фітосанітарного інспектора вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію такого карантинного шкідливого організму.
У разі підтвердження зараження місця виробництва або виробничої ділянки регульованими некарантинними шкідливими організмами, щодо яких установлено офіційний статус, особа, яка займається виробництвом об’єктів регулювання і є власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, під контролем державного фітосанітарного інспектора вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію таких регульованих некарантинних організмів.
22. На вимогу державного фітосанітарного інспектора відповідно до Закону (3348-12) особа, яка займається виробництвом об’єктів регулювання і є власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, повинна надавати відомості про об’єкти регулювання, передбачені підпунктом 6 пункту 20 цього розділу цього Порядку.

III. Повідомлення про неможливість установлення, позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

1. Підставами для повідомлення про неможливість установлення офіційного статусу (далі - повідомлення) є:
1) виявлення під час обстеження зараження рослин, продуктів рослинного походження, інших об’єктів регулювання та об’єктів, які розташовані на території місця виробництва або виробничої ділянки та буферної зони, регульованими шкідливими організмами або шкідливими організмами, щодо яких установлюється місце виробництва або виробнича ділянка;
2) невиконання фітосанітарних процедур, зазначених у розпорядженні про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) відповідно до пункту 13 розділу II цього Порядку;
3) неможливість здійснення фітосанітарних процедур щодо виявлення регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів у зв’язку з їх біологічними особливостями на підставі наукових даних чи міжнародних стандартів із фітосанітарних заходів;
4) неповного подання документів, визначених пунктом 2 розділу II цього Порядку;
5) виявлення в документах, визначених пунктом 2 розділу II цього Порядку, недостовірних відомостей.
Повідомлення може бути оскаржено до Держпродспоживслужби або до суду.
Заява про оскарження повідомлення розглядається Держпродспоживслужбою протягом 10 робочих днів з дати її подання.
2. Підставою для видання наказу територіальним органом Держпродспоживслужби про позбавлення офіційного статусу є:
1) виявлення регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, щодо яких установлено офіційний статус;
2) неповідомлення територіального органу Держпродспоживслужби про виявлення на території місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, щодо яких установлено офіційний статус;
3) відображення власником (користувачем) місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, недостовірної інформації в журналі про фітосанітарний стан або на паперових і електронних носіях, які використовуються для збирання такої інформації замість журналу про фітосанітарний стан, або надання недостовірної інформації на запит Держпродспоживслужби;
4) неповідомлення особою відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про зміну даних, зазначених у заяві про встановлення або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів;
5) невиконання фітосанітарних процедур, зазначених у розпорядженні про здійснення фітосанітарних заходів (процедур) відповідно до пункту 13 розділу II цього Порядку;
6) непроходження процедури підтвердження підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, понад один рік з дня встановлення такого статусу;
7) письмова заява власника місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, або уповноваженої ним особи про позбавлення офіційного статусу.
Позбавлення офіційного статусу оформлюється наказом відповідного територіального органу Держпродспоживслужби. Копія наказу надсилається в паперовій або електронній формі на адресу заявника та власника (користувача) місця виробництва або виробничої ділянки.
Рішення щодо позбавлення офіційного статусу може бути оскаржено до Держпродспоживслужби або до суду.
Заява про оскарження рішення щодо позбавлення офіційного статусу розглядається Держпродспоживслужбою протягом 10 робочих днів з дати її подання.
3. Наказ про поновлення офіційного статусу може бути видано не раніше ніж через один рік після видання наказу про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів.
У разі усунення причин, які стали підставою для позбавлення офіційного статусу, наказ про поновлення офіційного статусу може бути видано раніше річного терміну, крім наявності таких підстав для позбавлення:
виявлення регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, щодо яких установлено офіційний статус;
неповідомлення територіального органу Держпродспоживслужби про виявлення на території місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, щодо яких установлено офіційний статус.
Наказ про поновлення офіційного статусу видається на підставі проведення перевірки щодо усунення порушень, які стали підставою для позбавлення офіційного статусу, та відповідно до розділу ІІ цього Порядку.
4. У разі внесення будь-яких змін до процесу виробництва чи меж місця виробництва або виробничої ділянки особа, яка займається виробництвом об’єктів регулювання і є власником або користувачем місця виробництва або виробничої ділянки, зобов’язана подати відповідну інформацію протягом 10 робочих днів територіальному органу Держпродспоживслужби в паперовій або електронній формі.
Заступник директора
директорату державної
політики у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів -
начальник головного
управління з питань
підакцизної продукції
та органічного виробництва
Л. Хомічак
Додаток 1
до Порядку офіційного встановлення
та/або підтримання статусу місця
виробництва або виробничої ділянки,
вільних від регульованих шкідливих
організмів, позбавлення такого статусу,
його поновлення та інші умови
офіційного встановлення місця
виробництва або виробничої ділянки
(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВА

про встановлення, підтвердження підтримання, поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів

( Див. текст (z0530-21F159) )
Додаток 2
до Порядку офіційного встановлення
та/або підтримання статусу місця
виробництва або виробничої ділянки,
вільних від регульованих шкідливих
організмів, позбавлення такого статусу,
його поновлення та інші умови
офіційного встановлення місця
виробництва або виробничої ділянки
(пункт 20 розділу II)

ФОРМА

табличних знаків для визначення межі місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів

( Див. текст (z0530-21F160) )
Додаток 3
до Порядку офіційного встановлення
та/або підтримання статусу місця
виробництва або виробничої ділянки,
вільних від регульованих шкідливих
організмів, позбавлення такого статусу,
його поновлення та інші умови
офіційного встановлення місця
виробництва або виробничої ділянки
(пункт 20 розділу II)

ЖУРНАЛ

про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів

( Див. текст (z0530-21F161) )