КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 квітня 2021 р. № 389
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 921

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 921 (921-2020-п) "Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 82, ст. 2654) такі зміни:
1) в абзаці четвертому пункту 1 слова "та соціальної політики" замінити словами ", соціальної політики та у справах ветеранів";
2) назву додатка 3 викласти в такій редакції:
"СКЛАД
Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів".
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 30