КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 квітня 2021 р. № 405 Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 квітня 2021 р. № 405

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 (338-2020-р) "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 664), слово "квітня" замінити словом "червня".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442):
1) у пункті 1 слово "квітня" замінити словом "червня";
2) підпункт 6 пункту 3 після слів "державного реєстратора" доповнити словами ", атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" (далі — атестація здобувачів)";
3) у пункті 3-5:
підпункт 7 після слів "здоров’я учасників" доповнити словами ", заходів з атестації здобувачів";
підпункт 10 після слів "середньої освіти" доповнити словами ", здобувачів, які беруть участь у атестації";
4) у підпункті 4 пункту 7:
доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"учасників зовнішнього незалежного оцінювання;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;
в абзаці сьомому слова "четвертому і п’ятому" замінити словами "четвертому — шостому";
5) пункт 24 доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14) щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" обробка (у тому числі обмін інформацією) даних, що містяться в Електронній базі даних списку очікування на проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, механізм функціонування якої визначає Порядок функціонування Електронної бази даних списку очікування на проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2021 р. № 178 (178-2021-п) "Деякі питання функціонування Електронної бази даних списку очікування на проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 21, ст. 936), працівникам надавачів медичних послуг, при яких утворені пункти щеплень для проведення вакцинації від COVID-19;".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua