НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
НАКАЗ
27.04.2021 № 49-a

Про внесення зміни до наказу НКРЕКП від 16 березня 2020 року № 18-а

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 405 (405-2021-п) "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 1 наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 березня 2020 року № 18-а "Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у НКРЕКП" слово "квітня" замінити словом "червня".
2. Керівникам структурних підрозділів НКРЕКП довести цей наказ до відома працівників структурного підрозділу.
Керівник апарату
О.Кострикін
(Текст взято з сайту НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua)