МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.03.2021 № 138
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2021 р.
за № 525/36147

Про затвердження форми Акта про проведення перевірки обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 336, частини третьої статті 344 Митного кодексу України (4495-17) та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму Акта про проведення перевірки обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, що додається.
2. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної митної служби України
П. Рябікін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
02 березня 2021 року № 138
Форма

АКТ

про проведення перевірки обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем

( Див. текст (z0525-21F18) )