ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.04.2021 N 1717/ІПК/99-00-21-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо надання індивідуальної податкової консультації стосовно застосування ставки акцизного податку та повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що планує виготовляти та реалізовувати новий вид виноробної продукції, а саме: "Вино виноградне ароматизоване", міцністю до 14 % об. Товариство просить надати консультацію щодо питання встановлення (застосування) ставки акцизного податку у процесі виробництва, реалізації Товариством нового виду виноробної продукції - Вина виноградного ароматизованого, код УКТ ЗЕД 2205 10 10 00, оскільки для зазначеного коду передбачені різні розміри ставок акцизного податку.
Товариство просить надати роз'яснення на питання:
Який розмір ставки акцизного податку повинен бути застосований при виробництві (реалізації) вина виноградного ароматизованого, з об'ємною часткою етилового спирту до 14,0 %, що має повністю ферментне (ендогенне) походження, код продукції згідно з УКТ ЗЕД 2205 10 10 00, яке Товариство виготовлятиме відповідно до технології виробництва, зазначеної в технологічних інструкціях на конкретний вид напою та про яку (технологію виробництва) йдеться у даному зверненні?
Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) визначено, що підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.
Пунктом 215.3 ст. 215 Кодексу (2755-17) визначено перелік підакцизних товарів та ставки акцизного податку, за якими вони оподатковуються.
Так, на алкогольні напої ставки акцизного податку встановлюються за кодами згідно УКТ ЗЕД та описом наведеним у пп. 215.3.1 зазначеного пункту.
Для класифікації товарів в Україні використовують УКТ ЗЕД, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України, встановленого Законом України від 04.06.2020 р. N 674-VII "Про Митний тариф України" (674-20) .
З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, затверджені наказом Державної митної служби України від 14.07.2020 р. N 256 (v0256913-20) .
Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій і тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації, а саме: складу товару, способу його виготовлення, призначення, маркування, пакування тощо.
Згідно із Поясненням до УКТ ЗЕД до напоїв з кодом УКТ ЗЕД 2205 10 10 00 належать вермут та інше вино виноградне, з додаванням рослинних або ароматичних речовин у посудинах з місткістю 2 л або менше з фактичною концентрацією спирту 18 об.% або менше.
Відповідно до пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Кодексу (2755-17) ставка акцизного податку у розмірі 0,01 грн. за 1 літр застосовується до алкогольних напоїв, зокрема, за кодом 2205 10 10 00 згідно з УКТ ЗЕД та описом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД "Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне, зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження".
У цьому ж підпункті визначена ставка акцизного податку 8,02 грн. за 1 літр на алкогольні напої, що класифікуються за кодом, зокрема, 2205 (вина та інші зброджені напої без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з доданням етилового спирту) згідно з УКТ ЗЕД, та відповідають опису товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД "Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 відсотки об'ємних одиниць етилового спирту".
Також, у своєму листі Товариство зазначає, що за технологією виробництва, яка зазначена в технологічних інструкціях, розроблених Товариством, вино виноградне ароматизоване виготовляється шляхом купажування (змішування) певних інгредієнтів, зокрема, натуральних ароматичних спиртовмісних екстрактів плодів та ягід, в яких спирт виступає в якості екстрагента для отримання ароматичного компоненту, що формує відповідний аромат і смак готового продукту. В той же час, Товариство, зазначає, що зазначений компонент не є інгредієнтом купажу вина, що викликає протиріччя.
Враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що вина виноградні ароматизовані з додаванням натуральних ароматичних спиртовмісних екстрактів плодів та ягід, в яких спирт виступає в якості екстрагента для отримання ароматичного компоненту, що формує відповідний аромат і смак готового продукту, за кодом УКТ ЗЕД 2205 10 10 00, не відповідають вимогам пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Кодексу (2755-17) , які передбачають встановлення ставки акцизного податку на алкогольні напої - 0,01 грн. за 1 літр., в яких етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження.
Таким чином, у разі використання Товариством натуральних ароматичних спиртовмісних екстрактів плодів та ягід, в яких спирт виступає в якості екстрагента для отримання ароматичного компоненту, що формує відповідний аромат і смак готового продукту, під час виробництва вина виноградного ароматизованого за кодом УКТ ЗЕД 2205 10 10 00, міцністю до 14 % об., вказуватиме на те, що спирт етиловий, який міститься у готовому продукті, має не повністю ферментне (ендогенне) походження, тому така продукція повинна оподатковуватися акцизним податком за ставкою 8,02 грн. за 1 літр.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.