НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.05.2021 № 859

Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 31 березня 2021 року № 525

Відповідно до законів України "Про альтернативні джерела енергії" (555-15) , "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (v1817874-19) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2021 року № 525 (v0525874-21) "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію та надбавки до "зелених" тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання" такі зміни:
1) після пункту 84 доповнити двома новими пунктами 85 та 86 такого змісту:
"
85
ТОВ "ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-БЕТА" (СЕС "ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-БЕТА")
252,46
86
ТОВ "ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-ГАММА" (СЕС "ПІВІ ПРОГРЕСІВКА-ГАММА")
252,46
".
У зв’язку з цим пункти 85 – 1017 вважати відповідно пунктами 87 – 1019;
2) пункт 499 викласти в такій редакції:
"
499
ТОВ "СМАРТ СОЛЮШИОН":
СЕС "Великі Береги"
423,42
СЕС "Великі Береги 2"
363,83
".
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк