МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.04.2021 № 415
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 26 травня 2021 р.
за № 697/36319

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1239 від 17.11.2021 (z1518-21) – із змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України № 1270 від 24.11.2021 (z1540-21) )
Відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту", статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту", абзацу вісімнадцятого частини першої статті 64 Закону України "Про освіту"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму № Н-1.01.1.1;
2) форму № Н-1.01.1.2;
3) форму № Н-1.01.2.1;
4) форму № Н-1.01.2.2;
5) форму № Н-1.01.2.3;
6) форму № Н-1.01.3.1;
7) форму № Н-1.01.3.2;
8) форму № Н-1.01.5.1;
9) форму № Н-1.03.1;
10) форму № Н-1.03.2;
11) форму № Н-1.03.3;
12) форму № Н-1.03.4.
2. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 червня 2021 року.
Т. в. о. Міністра
Микола КИЗИМ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.1.1

ЗАЯВА

( Див. текст (z0697-21F66) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.1.2

ЗАЯВА

( Див. текст (z0697-21F67) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.2.1

ЗАЯВА

( Див. текст (z0697-21F70) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.2.2

ЗАЯВА

( Див. текст (z0697-21F69) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.2.3

ЗАЯВА

( Див. текст (z0697-21F71) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.3.1

ЗАЯВА

( Див. текст (z0697-21F72) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.3.2

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої та вищої освіти

(номер/шифр особової справи вступника)
Категорії вступників
Спеціальні умови
Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12)
Проходження вступних випробувань у формі співбесіди
Зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за результатами співбесіди (за умови участі у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення)
Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12)
надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди
Проходження вступних випробувань у формі співбесіди
Зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за результатами співбесіди (за умови участі у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення)
Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за наявності рекомендації на навчання від органів охорони здоров’я та соціального захисту населення)
Проходження вступних випробувань у формі співбесіди
Зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за результатами співбесіди (за умови участі у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення)
Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12)
, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військово-службовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання
Зарахування за державним або регіональним замовленням у межах квоти-1
Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, зазначених у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (z1708-16)
, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (z1707-16)
, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором)
Зарахування за державним або регіональним замовленням у межах квоти-1
Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (z1707-16)
, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, з яких не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором)
Зарахування за державним або регіональним замовленням у межах квоти-1
особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання
Зарахування за державним або регіональним замовленням у межах квоти-2
Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) з 01 грудня 2020 року включно
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та/або зовнішнього незалежного оцінювання
Громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та/або зовнішнього незалежного оцінювання
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа
Зарахування за державним або регіональним замовленням у межах квоти-1
Особи, що здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти певної адміністративно-територіальної одиниці під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3
Участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення у межах квоти-3
Особи, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (1556-18)
та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу (417-2018-п)
, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417
Зарахування за державним або регіональним замовленням у межах квоти-4
Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, зазначених у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (z1708-16)
, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (z1707-16)
, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів замість єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (z1707-16)
, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів замість єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2021 року (з 01 квітня).
Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів замість єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
Діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу,- категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення,- категорія 2
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12)
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію
Діти з багатодітних сімей (п’ятеро та більше дітей)
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (1706-18)
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в разі зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
__________
Примітка.
Цю форму заповнюють особи, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти та право на їх реалізацію за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Генеральний директор
директорату фахової
передвищої, вищої освіти
О. Шаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.01.5.1
( Додаток ) ( Див. текст (z0697-21F73) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.1

НАКАЗ

( Див. текст (z0697-21F74) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.2

ДОДАТОК

до наказу про зарахування на навчання

( Див. текст (z0697-21F75) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.3

НАКАЗ

( Див. текст (z0697-21F76) )
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
13 квітня 2021 року № 415 
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 
від 17 листопада 2021 року № 1239) 
Форма № Н-1.03.4

ДОДАТОК

до наказу про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних

здобувачів ______________________________ освіти

(вищої / фахової передвищої)

Сфера управління
Найменування закладу освіти
Додаток до наказу від ____________ № ______
код та назва спеціальності (спеціалізації)
форма власності (державна, комунальна, приватна)
ступінь вищої освіти / освітньо-професійний ступінь
(фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр,
магістр)
форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна,
дистанційна, мережева)
фінансування (за кошти державного/регіонального
бюджету; за кошти фізичних, юридичних осіб)
N з/п
Код картки здобувача в ЄДЕБО
прізвище
ім'я
по батькові (за наявності)
номер, серія, дата видачі та тип документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень/ступінь, на основі якого
відбувається вступ
Номер та дата наказу про зарахування
Дата початку здобуття освіти
Строк, необхідний для виконання процедур вступної
кампанії та оформлення документів, що дають право перебування на
території України протягом навчання
Планова дата завершення здобуття освіти
Строк, необхідний для вступу на наступний рівень
освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після
завершення здобуття освіти документів
Примітки:
1. Строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та
(або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення
здобуття освіти документів, зазначається в календарних днях.
2. Строк, необхідний для виконання процедур вступної кампанії та
оформлення документів, що дають право перебування на території
України протягом навчання, зазначається в календарних днях (до 90
календарних днів).
Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти
Олег ШАРОВ
( Форма в редакції Наказу Міністерства освіти і науки України № 1239 від 17.11.2021 (z1518-21) – із змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України № 1270 від 24.11.2021 (z1540-21) )