ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.07.2021 N 2594/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула Ваше звернення про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), і в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Згідно зі зверненням фізична особа - підприємець є платником єдиного податку третьої групи і надає послуги юридичним особам, оплату за які отримує виключно у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів із поточного рахунку замовника на свій поточний рахунок у банківській установі.
1. Чи обов'язково такій фізичній особі - підприємцю використовувати РРО та/або програмні РРО?
2. Чи обов'язково такій фізичній особі - підприємцю використовувати РРО та/або програмні РРО після перевищення в календарному році обсягу доходів у 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року?
Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР " (265/95-ВР) Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), дія якого поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Кодексу, не допускається.
Згідно з ст. 2 Закону N 265 розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Отже, обов'язок суб'єкта господарювання застосовувати РРО/програмні РРО при отриманні оплати за товари(послуги) залежить не від форми оплати, а виникає відповідно до способу її здійснення.
Враховуючи викладене, та як відповідь на питання 1 та 2, зазначаємо, що РРО/програмний РРО може не застосовуватись фізичною особою - підприємцем не залежно від обсягу доходу протягом календарного рокупри отриманні оплати за надані юридичним особам послуги виключно у безготівковій формі, зокрема, шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банкуз використанням реквізитів рахунку, зазначених відповідно до Національного та міжнародного стандартів IBAN Registry:2009, NEQ, ДСТУ-Н 7167:2010 (у тому числі онлайн-банкінг).
Водночас, відповідно до абзацу другого п. 14 розділу І Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492 (z1172-03) , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.12.2003 р. за N 1172/8493 (z1172-03) (далі - Інструкція N 492) забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Разом з тим, відповідно до п. 5 Інструкції N 492 (z1172-03) клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою, і власних потреб.
Тобто, поточний рахунок фізичної особи - підприємця, що відкривався для власних потреб, не може бути використаний для проведення операцій, пов'язаних з веденням підприємницької діяльності.
У відповідності до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію та діє в межах законодавства, яке було чинним на момент надання такої консультації.