МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2021 № 2252/2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2021 р.
за № 826/36448

Про внесення змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України (z1049-19) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 вересня 2019 року № 2969/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2019 року за № 1049/34020, такі зміни:
1) у пункті 9 розділу І:
підпункт 16 викласти у такій редакції:
"16) номер справи та дату судового рішення, яким скасовано наказ Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;";
підпункт 19 викласти у такій редакції:
"19) номер справи та дату судового рішення, яким скасовано наказ Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;";
2) у пункті 2 розділу III:
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"номер справи та дата судового рішення, яким скасовано наказ Міністерства юстиції України про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення;";
абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
"номер справи та дата судового рішення, яким скасовано наказ Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;".
2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Бережний
О. Вискуб