НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
04.07.2021 № 1081

Про забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку електричної енергії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) , "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованими між собою, у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії (крім договорів, укладених для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії).
2. У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня 2019 року № 2896 (v2896874-19) "Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов'язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" цифри "50" замінити цифрами "95".
3. Пункт 5 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 766 (v0766874-20) "Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Учасникам РДН і ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні "ОЕС України" зазначати ціни на електричну енергію не нижче ціни, визначеної оператором ринку, що дорівнює для кожної години добутку тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом", що діяв станом на 30 червня 2019 року, та фактичних місячних значень ІЦВ за липень 2019 року - травень 2021 року.".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим.
4. Оператору системи передачі та операторам систем розподілу забезпечити виконання пункту 2 цієї постанови після спливу строку дії відповідних двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії або, в разі відсутності штрафних санкції за дострокове розірвання таких договорів, після розірвання відповідних договорів.
5. Пункт 3 цієї постанови діє до 08 липня 2021 року (включно).
Голова НКРЕКП
В.Тарасюк
(Текст взято з сайту НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua)