КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 липня 2021 р. № 687
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 (736-2016-п) "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783; 2019 р., № 41, ст. 1447) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 35
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2021 р. № 687

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736

1. Доповнити постанову (736-2016-п) пунктом 5 такого змісту:
"5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування затвердити власні інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.".
2. У Типовій інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (736-2016-п) , затвердженій зазначеною постановою:
1) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:
"13. Під час роботи з документами з грифом "Для службового користування" застосовуються положення Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади (55-2018-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770), та ДСТУ 4163-2003, що регламентують порядок складення та оформлення організаційно-розпорядчих документів.";
2) пункт 48 викласти в такій редакції:
"48. На кожному примірнику вихідного документа та додатках до нього на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша зазначаються власне ім’я та прізвище працівника, який створив документ, і номер його службового телефону, наприклад:
Петро Марченко 255 55 55";
3) у пункті 54:
в абзаці першому слова "рекомендованим поштовим відправленням або" виключити;
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"У разі нагальної потреби за дозволом керівника установи документи з грифом "Для службового користування" в межах населеного пункту можуть бути доставлені відомчим транспортним засобом або отримані у відправника працівниками служби діловодства.".
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;
4) в абзаці першому пункту 71 слово "ініціали" замінити словами "власні імена";
5) у пункті 81 слова "О.О. Павленко" замінити словами "Олександр ПАВЛЕНКО";
6) у пункті 97 слова "ініціалів", "П.В. Марченко", "О.О. Павленко", "В.А. Іваненко" замінити відповідно словами "власних імен", "Петро МАРЧЕНКО", "Олександр ПАВЛЕНКО", "Віктор ІВАНЕНКО";
7) в абзаці першому пункту 108 слова "стан документів" замінити словами "стан усіх документів, взятих на облік";
8) у першому реченні пункту 121 слово "імен" замінити словами "власних імен";
9) у тексті Типової інструкції (736-2016-п) слова "ім’я, по батькові (ініціали)" замінити словами "власне ім’я";
10) у додатках до Типової інструкції (736-2016-п) :
у додатку 2 (736-2016-п) слова "прізвище та ініціали", "прізвища, ініціали", "ініціали та прізвище" замінити відповідно словами "прізвище та власне ім’я", "прізвища, власні імена", "власне ім’я та прізвище";
у додатках 4, 7-9, 10, 12 і 13 (736-2016-п) слово "ініціали" замінити словами "власне ім’я";
у додатку 14 (736-2016-п) слова "ім’я, по батькові (за наявності)", "ініціали" замінити словами "власне ім’я".