НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
РІШЕННЯ
27.05.2021 № 24
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2021 р.
за № 933/36555

Про затвердження Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
Відповідно до пункту 45 Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 (409-2021-п) , та підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911 (911-2019-п) , Національна комісія зі стандартів державної мови ВИРІШИЛА:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
1. Затвердити Порядок оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг, що додається.
2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови (Журба К.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова
О. Демська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
27 травня 2021 року № 24
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2021 р.
за № 933/36555

ПОРЯДОК

оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг

1. Цей Порядок визначає механізм оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою (далі - іспит) та процедуру розгляду Національною комісією зі стандартів державної мови (далі - Комісія) скарг.
( Пункт 1 в редакції Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
2. Метою процедури оскарження результатів іспиту та подання скарг є захист прав та інтересів осіб, які складали іспит.
3. Предметом оскарження є:
1) порушення процедури проведення іспиту, що може вплинути на об’єктивність результатів;
2) результат іспиту.
4. Скаргу викладають у письмовій формі відповідно до Закону України (393/96-ВР) "Про звернення громадян" з визначенням суті порушеного питання і викладенням фактів порушення процедури проведення іспиту, що вплинули на об’єктивність результату іспиту, та надсилають до Комісії протягом трьох календарних днів із дня, коли претендент отримав офіційні результати іспиту через електронний кабінет або на офіційному вебсайті Комісії.
( Пункт 4 в редакції Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
5. Процедура оскарження складається з таких етапів: подання скарги, розгляд скарги та прийняття рішення Комісії.
6. Розгляд скарги, а також прийняття рішення Комісії відбувається протягом тридцяти календарних днів із дати надходження скарги до Комісії.
( Пункт 6 в редакції Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
7. На одному засіданні Комісії може бути розглянуто декілька скарг.
8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування на підставі наявних матеріалів та інформації, що були викладені у скарзі.
9. У разі, якщо член Комісії має конфлікт інтересів стосовно особи, яка подала скаргу, такий член Комісії не бере участі у розгляді цієї скарги.
10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше п’яти її членів.
( Пункт 10 в редакції Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
11. За результатами розгляду скарг щодо порушення процедури проведення іспиту, що може вплинути на об’єктивність результату іспиту, Комісія приймає одне з таких рішень:
1) відмовити в задоволенні скарги у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення іспиту;
2) відмовити в задоволенні скарги у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення іспиту не впливає на об’єктивність результату іспиту;
3) задовольнити скаргу претендента у разі виявлення порушень процедури проведення іспиту, що вплинули на об’єктивність результату іспиту, і допустити до повторного складання іспиту.
12. За результатами технічної та предметної перевірок щодо результату іспиту Комісія приймає одне з таких рішень:
відмовити в задоволенні скарги (результат, визначений раніше, залишається незмінним);
задовольнити скаргу (попередньо встановлений результат буде переглянуто). У разі задоволення скарги щодо результату іспиту Комісія приймає рішення про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих претендентом під час складання іспиту.
13. Комісія письмово повідомляє скаржників про результати розгляду та перевірки скарг і суть прийнятого Комісією рішення у строки, передбачені статтею 20 Закону України "Про звернення громадян".
Рішення Комісії за результатами розгляду скарг претендентів оприлюднюються на офіційному вебсайті Комісії не пізніше наступного робочого дня після засідання Комісії.
З рішенням Комісії за результатами розгляду скарг претенденти ознайомлюються на офіційному вебсайті Комісії.
( Пункт 13 в редакції Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови № 258 від 29.10.2021 (z1627-21) )
14. Рішення про встановлення результатів іспиту та рішення Комісії за результатами розгляду відповідних скарг можуть бути оскаржені до суду.
Голова
О. Демська