МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2021 № 1350
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2021 р.
за № 889/36511

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку утворення екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 "Охорона здоров’я"

Відповідно до пункту 8 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" (334-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (267-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Внести зміну до пункту 2 Порядку утворення екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 "Охорона здоров’я" (z0841-21) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 травня 2021 року № 932, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 року за № 841/36463, а саме слова ", Положенням про комісію, затвердженим Вченою радою закладу вищої освіти та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються проведення атестації, зокрема, об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І)." замінити словами ", іншими нормативно-правовими актами, які стосуються проведення атестації, у тому числі, об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І), а також положенням про комісію, затвердженим вченою радою закладу вищої освіти.".
2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.М.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Ляшко