МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.09.2021  № 1049

Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021 - 2022 роках (9 клас)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1145 від 27.10.2021 (v1145729-21) )
На виконання пункту 4 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 (41-2019-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 957), керуючись Порядком конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (z0902-19) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 902/33873, ураховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2021 року № 1/11-6999 "Про переліки назв підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти, які плануються видавати у 2021/2022 навчальному році", НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (9 клас) (далі - Конкурс) з дотриманням законодавства України у частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
2. Затвердити Перелік навчальних предметів та назв підручників, з яких оголошується Конкурс, що додається.
3. Установити, що:
Конкурс проводиться до 20 березня 2022 року;
до 18 жовтня 2021 року Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" (далі - ІМЗО) розробляє та оприлюднює на власному вебсайті зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів, матеріалів щодо проведення I етапу Конкурсу;
з 18 листопада до 17:00 29 листопада 2021 року учасники Конкурсу надсилають комплекти конкурсних матеріалів до ІМЗО (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, контактний телефон та номер телефонної "гарячої лінії" - (044) 248-21-61, електронна адреса - zso@imzo.gov.ua);
з 04 до 30 грудня 2021 року здійснюється експертиза електронних версій підручників;
до 31 грудня 2021 року експерти передають свої експертні висновки в паперовому (у двох примірниках) та електронному (у форматі pdf) вигляді до ІМЗО;
03 січня 2022 року Конкурсні комісії перевіряють правильність оформлення експертних висновків на підручники, узагальнюють результати експертиз із кожної назви підручника та приймають одне із передбачених Порядком рішень;
з 05 січня до 17:00 12 січня 2022 року учасники Конкурсу мають право подати до ІМЗО апеляції щодо порушення порядку проведення I етапу Конкурсу;
з 13 до 14 січня 2022 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих учасниками Конкурсу апеляцій;
до 17 січня 2022 року Міністерство освіти і науки України спільно з ІМЗО готує матеріали щодо результатів проведення I етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України;
до 18 січня 2022 року учасники Конкурсу передають до ІМЗО фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;
з 21 січня до 15 лютого 2022 року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти здійснюють ознайомлення та вибір підручників;
до 15 лютого 2022 року заклади загальної середньої освіти заповнюють спеціальну форму вибору підручників та передають результати вибору в паперовому та електронному вигляді до органу управління освітою, якому вони підпорядковані;
до 16 лютого 2022 року органи управління освітою узагальнюють результати вибору, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, та передають їх у паперовому та електронному вигляді за місцезнаходженням до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій;
до 17 лютого 2022 року департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій узагальнюють результати вибору органів управлінь освіти та передають їх в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf) до ІМЗО;
21 лютого 2022 року Конкурсні комісії підсумовують узагальнені результати вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, формують та надають ІМЗО пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету;
з 23 лютого до 17:00 01 березня 2022 року учасники Конкурсу мають право подати до ІМЗО апеляції щодо порушення порядку проведення II етапу Конкурсу;
з 02 до 03 березня 2022 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих учасниками Конкурсу апеляцій щодо порушення порядку проведення II етапу Конкурсу.
до 04 березня 2022 року ІМЗО готує матеріали щодо результатів II етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України.
( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1145 від 27.10.2021 (v1145729-21) )
4. ІМЗО (Баженков Є.) забезпечити:
прийом, реєстрацію та перевірку комплектів конкурсних матеріалів, їх шифрування та дешифрування Комісією шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів;
належні умови роботи Комісії шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів, Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій підручників, Конкурсних та Апеляційної комісій;
проведення навчання осіб, які виявили бажання бути експертами;
залучення експертів до експертиз;
оголошення висновків Конкурсних комісій;
оприлюднення на власному вебсайті наказів Міністерства освіти і науки України, інформації про кількість підручників, поданих на Конкурс з кожної назви підручника; витягів з протоколів комісій; витягів з експертних висновків на підручники; узагальнених результатів вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій; інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;
розроблення спільно з Міністерством освіти і науки України та оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та власному вебсайті інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами освіти за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору;
дотримання інших вимог, передбачених Порядком (z0902-19) .
5. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Божинський В.) забезпечити організаційне супроводження Конкурсу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.
Міністр
С. Шкарлет
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
30 вересня 2021 року № 1049

ПЕРЕЛІК

навчальних предметів та назв підручників, з яких оголошується конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (9 клас)

Навчальний предмет
Назва підручника
1.
Українська література
"Українська література" для 9 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти
2.
Українська мова для класів з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти
"Українська мова" підручник для 9 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти
3.
Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти
"Українська мова" підручник для 9 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти
4.
Українська мова для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти
"Українська мова" підручник для 9 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти
5.
Українська мова для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти
"Українська мова" підручник для 9 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти
6.
Французька мова
"Французька мова" підручник для 9 класу з поглибленим вивченням французької мови закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
7.
Польська мова
"Польська мова (5-й рік навчання)" підручник для 9 класу з поглибленим вивченням іноземних мов та закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
8.
Зарубіжна література
"Зарубіжна література" для 9 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти
9.
Історія України
"Історія України" підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
10.
"Історія України" підручник для 9 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти
11.
Всесвітня історія
"Всесвітня історія" підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
12.
"Всесвітня історія" підручник для 9 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти
13.
Основи правознавства
"Основи правознавства" підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
14.
"Основи правознавства" підручник для 9 класу з поглибленим вивченням основ правознавства закладів загальної середньої освіти
15.
Біологія
"Біологія" підручник для 9 класу з поглибленим вивченням біології закладів загальної середньої освіти
16.
Інформатика
"Інформатика" підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
17.
"Інформатика підручник для 9 класу з поглибленим вивченням інформатики закладів загальної середньої освіти
18.
Кримськотатарська мова для класів з навчанням українською мовою закладів загальної середньої освіти
"Кримськотатарська мова" підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
19.
Мова іврит
"Мова іврит" підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти
В.о. генерального
директора директорату
дошкільної, шкільної,
позашкільної та
інклюзивної освіти
В. Божинський
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )