МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.10.2021  № 430
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 листопада 2021 р.
за № 1414/37036

Про внесення зміни до пункту 4 Положення про консульський збір України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 505 від 10.11.2021 (z1489-21) )
Відповідно до статті 57 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 1994 року № 127, НАКАЗУЮ:
1. Абзац третій пункту 4 Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 року за № 610/32062 (z0610-18) , замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:
"Вчинення консульських дій у ДКС і Представництвах здійснюється у такі строки:
витребування документів - у строк, необхідний для їх отримання від ЗДУ, з урахуванням вимог законодавства іноземної держави, уповноваженим органом якої видано документ;
оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію - у строки, встановлені Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (118-2017-п) , затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118;
проставлення апостиля, легалізація документів:
у звичайному порядку - у строк до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів і сплати консульського збору;
у терміновому порядку - у строк до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів і сплати консульського збору.
У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа або виникнення сумніву щодо достовірності документа строк розгляду документа на проставлення апостиля, легалізації документа може бути продовжено до 20 робочих днів.
Оформлення дипломатичних і службових паспортів України здійснюється ДКС протягом 10 робочих днів з дня оформлення в установленому законодавством порядку заяви-анкети.".
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства закордонних справ № 505 від 10.11.2021 (z1489-21) )
2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Т.в.о. Міністра
В. Боднар
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
В.о. Голови Державної казначейської служби України
С. Марченко
В. Дуда