МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.11.2021 N 577
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
16 листопада 2021 р.
за N 1504/37126

Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (375-2014-п) ,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2013 року N 885 (z1915-13) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2013 року за N 1915/24447 (z1915-13) , такі зміни:
1) у розділі II:
у пункті 2.4:
в абзаці третьому слова "перевірочної відомості" замінити словами "оборотно-сальдової відомості";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Свідченням проведеної звірки аналітичного обліку із синтетичним є підписи посадових осіб органу Казначейства - головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) та інших відповідальних працівників структурних підрозділів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.";
в абзаці другому пункту 2.6 слова "за погодженням з Міністерством фінансів України" виключити;
2) третє речення абзацу другого пункту 3.2 розділу III викласти в такій редакції:
"На електронний документ накладається кваліфікований електронний підпис та/або печатка відповідно до вимог законодавства про електронні довірчі послуги та про електронні документи та електронний документообіг.";
3) абзац перший пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:
"4.2. Фінансова та бюджетна звітність про виконання бюджетів складається відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (2456-17) на основі даних бухгалтерського обліку, окремих даних звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також інформації місцевих фінансових органів згідно з законодавством (в частині бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів).".
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
Міністр
Сергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Юрій ЩИГОЛЬ
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ