МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2021  № 551
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2021 р.
за № 1507/37129

Про внесення змін до наказів Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 37 і від 28 травня 2021 року № 278

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (423-2015-п) (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 37 (z0099-15) "Про затвердження Порядків визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 99/26544, такі зміни:
1) у заголовку наказу (z0099-15) слова "інваліда, дитини-інваліда" замінити словами "особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю";
2) у преамбулі наказу слова та цифри "до пункту 31 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення" замінити словами та цифрами "до пункту 27 Порядку (321-2012-п) забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації";
3) пункт 1 наказу викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи з порушеннями функцій нижніх кінцівок, яка потребує протезування/ортезування, та Порядок визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок, яка потребує протезування/ортезування, що додаються.".
4) Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, з порушеннями функцій нижніх кінцівок (z0099-15) і Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок (z0099-15) , затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 99/26544, викласти в редакції, що додається.
2. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 28 травня 2021 року № 278 (z0896-21) "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 896/36518, такі зміни:
1) пункт 1 доповнити новими підпунктами 21-24 такого змісту:
"21) замовлення на допоміжні засоби для особистого догляду та захисту;
22) анкета на виготовлення (забезпечення) засобів для ходіння, керованих однією рукою;
23) анкета на виготовлення (забезпечення) допоміжних засобів для переміщення або переносу;
24) анкета на виготовлення (забезпечення) подушок протипролежневих.";
2) у формах заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) (z0896-21) ; заяви про заміну технічного та іншого засобу реабілітації (z0896-21) ; заяви про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації уповноваженою особою (z0896-21) ; заявки про намір забезпечення протезно-ортопедичним виробом, у тому числі ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (z0896-21) ; заявки про намір забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням (z0896-21) ; заявки на проведення ремонту технічних та інших засобів реабілітації (z0896-21) ; витягу з реєстру про видані особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації (z0896-21) , затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 28 травня 2021 року № 278 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 896/36518, слова "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
3) форму замовлення на протези нижніх кінцівок (z0896-21) , затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 28 травня 2021 року № 278 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 896/36518, викласти в редакції, що додається;
3. Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Котика Є.Д.
Міністр
М. Лазебна
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров’я України
Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю
Генеральний Секретар Громадської Спілки
"Всеукраїнське Громадське об’єднання
"Національна Асамблея людей з інвалідністю України"
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Громадської організації
"Всеукраїнська організація
Союз осіб з інвалідністю України"
В. Ляшко
Т. Баранцова
В. Назаренко
Г. Осовий
Р. Іллічов
В.В. Назаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
20 січня 2015 року № 37
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
29 вересня 2021 року № 551)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2021 р.
за № 1507/37129

ПОРЯДОК

визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи з порушеннями функцій нижніх кінцівок, яка потребує протезування/ортезування

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи з порушеннями функцій нижніх кінцівок (далі - користувач), яка потребує протезування/ортезування з метою компенсації втрачених функцій.
2. Забезпечення протезно-ортопедичними виробами проводиться відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (321-2012-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 362) (далі - Порядок забезпечення).
3. Медичні показання для забезпечення відповідними технічними та іншими засобами реабілітації визначаються згідно з наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 20 листопада 2020 року № 774/2691 (z0074-21) "Про затвердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 року за № 74/35696.
За наявності у користувача патологічних станів або порушень кістково-м’язової та інших систем, нервово-м’язових захворювань (контрактур, невром, болю, набряку, патологічних станів шкіри тощо), що перешкоджають проведенню протезування/ортезування, лікар визначає заходи для усунення/зменшення цих порушень.
За необхідності лікар визначає потребу в наданні послуг з адаптації та опануванні навичками користування призначеним виробом.
4. Функціональні можливості користувача, який потребує протезування, визначаються за такими показниками:
клінічний стан ураженої нижньої кінцівки: рівень ампутації / вродженої вади, форма кукси, стан шкіри та післяопераційного рубця, наявність болю та чутливості кукси, сила усічених м’язів та об’єм рухів у суглобах;
загальний стан здоров’я: стан тулуба, іншої нижньої кінцівки, верхніх кінцівок, інших систем організму, що впливають на визначення конструкції та функціональності протезу;
активність користувача та його залучення до роботи, навчання, дозвілля, а також здатність до самообслуговування;
ступінь функціональних можливостей користувача без протеза та з протезом.
5. Визначаються п’ять ступенів функціональних можливостей користувача, який потребує протезування:
0 - абсолютні обмеження: нездатність до пересування. Користувач не здатен пересуватися самостійно (крім подвійних ампутацій) або за допомогою протеза внаслідок тяжкого фізичного і психічного стану. За таких обставин протезування не проводиться (пересування - за допомогою крісла колісного);
I - значні обмеження: здатність до пересування у приміщенні з додатковою опорою, на протезі. Користувач здатен або має потенціал пересуватися за допомогою протеза з невеликою швидкістю тільки в межах приміщення (тривалість і відстань пересування обмежені). За таких обставин метою протезування є відновлення здатності стояти та обмеженої здатності пересуватися в приміщенні з додатковою опорою;
II - помірні обмеження: необмежена здатність до пересування в приміщенні та обмежена здатність до пересування поза приміщенням. Користувач здатен або має потенціал обмежено пересуватися за допомогою протеза у відкритому просторі з невеликою швидкістю, долаючи такі незначні перешкоди навколишнього середовища, як бордюри, окремі східці, нерівності ґрунту (швидкість і відстань пересування обмежені). За таких обставин метою протезування є відновлення здатності стояти, пересуватися в приміщенні та обмеженої здатності пересуватися поза приміщенням;
III - легкі обмеження: необмежена здатність до пересування поза приміщенням / необмежене переміщення у відкритому просторі. Користувач здатен або має потенціал пересуватися за допомогою протеза зі швидкістю від середньої до високої, змінювати швидкість і долати більшість перешкод навколишнього середовища, а також здатен пересуватися на горбистій місцевості, (швидкість і відстань пересування несуттєво обмежені). За таких обставин метою протезування є відновлення здатності стояти та здатності необмежено пересуватися в приміщенні та поза ним;
IV - немає обмежень: необмежена здатність до пересування без додаткової опори поза приміщенням з особливо високими вимогами щодо функціональності виробу. Користувач здатен або має потенціал необмежено пересуватися у відкритому просторі (швидкість руху та відстань, на яку він може пересуватися, необмежені). За таких обставин метою протезування є відновлення здатності стояти та здатності необмежено пересуватися в приміщенні та поза ним з особливо високими вимогами щодо функціональності виробу.
Для визначення ступеня функціональних можливостей користувача, що потребує протезування, проводиться оцінювання його функціональних можливостей без протеза та/або з протезом за показниками згідно з додатком до цього Порядку.
6. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та його територіальні відділення мають право перегляду документів у Централізованому банку даних з проблем інвалідності, на підставі яких користувачу, що потребує протезування, було визначено ступінь функціональних можливостей.
7. Результати визначення функціональних можливостей користувача, який потребує протезування, зазначаються в замовленні на протези нижніх кінцівок за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 28 травня 2021 року № 278 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 896/36518 (z0896-21) .
На підставі визначення функціональних можливостей користувача, який потребує протезування, лікар формує висновок щодо призначення підвиду протеза певної функціональності, фахівець із протезування визначає основні комплектувальні вироби до протеза, погоджуючи їх із користувачем, який потребує протезування.
8. Особам, визначеним абзацом шостим статті 4 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", які потребують протезування вперше, незалежно від визначеного ступеня функціональних можливостей, може бути призначено протез, що відповідає IV ступеню функціональних можливостей.
9. Функціональні можливості користувача, який потребує ортезування, визначаються за такими показниками:
клінічний стан кістково-м’язової системи ураженої нижньої кінцівки: локалізація ураження, стан шкіри, наявність чутливості та болю, сила м’язів та об’єм рухів у суглобах;
загальний стан здоров’я: стан іншої нижньої кінцівки, тулуба та верхніх кінцівок, інших систем організму, що впливають на визначення конструкції та функціональності ортезу;
виконання функцій (функціональні можливості): спроможність самостійно вставати та сідати, ходити по різних поверхнях, користуватися кріслом колісним тощо.
10. За результатами визначення показників функціональних можливостей користувача, який потребує ортезування, лікар визначає мету ортезування:
необхідність корекції амплітуди рухів суглобів, просторового співвідношення сегментів кінцівки, усунення, зменшення деформацій (відворотних, виправних та невиправних), запобігання їх прогресуванню;
необхідність забезпечення впливу на функції м’язів з метою компенсації слабкої активності м’язів, контролювання їх гіперактивності;
необхідність зменшення або розподілення ваги всієї кінцівки або окремих її сегментів.
11. Результати визначення функціональних можливостей користувача, який потребує ортезування, зазначаються в замовленні на ортези на нижні кінцівки за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 28 травня 2021 року № 278 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 896/36518 (z0896-21) .
На підставі визначення функціональних можливостей користувача, який потребує ортезування, лікар призначає підвид ортеза певної функціональності, фахівець з ортезування визначає основні комплектувальні вироби до ортеза, погоджуючи їх із користувачем, який потребує ортезування.
Генеральний директор
Директорату
соціального захисту
прав осіб з інвалідністю
О. Полякова
Додаток
до Порядку визначення
функціональних можливостей
особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю, іншої особ
з порушеннями функцій нижніх кінцівок,
яка потребує протезування/ортезування
(пункт 6)

ПОКАЗНИКИ

оцінювання ступеня функціональних можливостей особи з порушеннями функцій нижніх кінцівок, яка потребує протезування

1. Показники оцінювання ступеня функціональних можливостей без протеза

Показники функціональних можливостей
Бали
1
2
вік пацієнта
до 49 років включно - 5 балів;
50-59 років - 4 бали;
60-69 років - 3 бали;
70-79 років - 2 бали;
80 років і більше - 1 бал
кількість ампутацій/ вроджених вад нижніх кінцівок
однієї стопи чи однієї гомілки - 5 балів;
двох стоп - 4 бали;
двох гомілок - 4 бали;
одного стегна - 4 бали;
стегна та гомілки - 3 бали;
обох стегон - 2 бали;
вичленення у одному тазостегновому суглобі - 3 бали;
вичленення у одному тазостегновому суглобі та гомілці - 2 бали;
вичленення у одному тазостегновому суглобі та ампутація на рівні стегна - 1 бал;
вичленення в обох тазостегнових суглобах - 0 балів
рівень ампутацій
низький - 5 балів;
середній - 5 балів;
високий - 3 бали;
вичленення в гомілковостопному або колінному суглобі - 4 бали;
вичленення в тазостегновому суглобі - 2 бали
причина відсутності кінцівки/кінцівок
травма, вроджені вади - 5 балів;
інші захворювання - 4 бали
супутні захворювання
відсутні - 5 балів;
такі, що не впливають на опорно-руховий апарат особи - 5 балів;
соматичні (серцева недостатність, легенева недостатність, ниркова недостатність, цукровий діабет тощо) - 4 бали;
пов’язані з протезуванням (келоїдні рубці, трофічні виразки, остеомієліт кісток кукси чи збереженої кінцівки, геміпарез/ парез на боці ампутації тощо) - 3 бали;
розумова відсталість, психічне захворювання - 2 бали
наявність контрактур
немає - 5 балів;
контрактура до 5° - 5 балів;
контрактура від 6° до 15° - 4 бали;
контрактура від 16° до 20° - 3 бали;
контрактура більше ніж 20° - 2 бали
здатність до пересування
з милицями - у приміщенні та поза ним, з різною швидкістю, з можливістю долання перешкод (сходи, нерівні поверхні); спроможність стояти на збереженій кінцівці та утримувати рівновагу без використання засобів пересування (милиць) - 5 балів;
з милицями - у приміщенні та поза ним, з обмеженою швидкістю, з можливістю долання перешкод (сходи, нерівні поверхні); спроможність стояти на збереженій кінцівці та утримувати рівновагу без використання засобів пересування (милиць) - 4 бали;
з милицями у приміщенні - 3 бали;
з ходунками у приміщенні - 2 бали;
на кріслі колісному самостійно - 1 бал;
на кріслі колісному за допомогою іншої особи - 0 балів
соціальні показники
перебуває у трудових відносинах, є фізичною особою - підприємцем, провадить незалежну професійну діяльність, навчається, служить, займає виборну посаду з оплатою праці згідно штатного розпису, а також включений до основного складу, складу кандидатів та резерву команд, що беруть (братимуть) участь у всеукраїнських чи міжнародних спортивних змаганнях (за наявності довідки Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів, його регіональних або місцевих центрів), здійснює догляд за членом сім’ї або іншою особою, яка потребує догляду* - 5 балів (незалежно від кількості соціальних ознак)
сумарна кількість балів
Ступінь функціональних можливостей за сумарною кількістю балів:
I - 13-16 балів;
II - 17-27 балів;
III - 28-35 балів;
IV - 36-40 балів.

2. Показники оцінювання ступеня функціональних можливостей з протезом

Показники функціональних можливостей
Бали
1
2
вік пацієнта
до 49 років включно - 5 балів;
50-59 років - 4 бали;
60-69 років - 3 бали;
70-79 років - 2 бали;
80 років і більше - 1 бал
кількість ампутацій/ вроджених вад нижніх кінцівок
однієї стопи чи однієї гомілки - 5 балів;
двох стоп - 4 бали;
двох гомілок - 4 бали;
одного стегна - 4 бали;
стегна та гомілки - 3 бали;
обох стегон - 2 бали;
вичленення у одному тазостегновому суглобі - 3 бали;
вичленення у одному тазостегновому суглобі та гомілці - 2 бали;
вичленення у одному тазостегновому суглобі та ампутація на рівні стегна - 1 бал;
вичленення в обох тазостегнових суглобах - 0 балів
рівень ампутації
низький - 5 балів;
середній - 5 балів;
високий - 3 бали;
вичленення в гомілковостопному або колінному суглобі - 4 бали;
вичленення в тазостегновому суглобі - 2 бали
причина відсутності кінцівки/кінцівок
травма, вроджені вади - 5 балів;
інші захворювання - 4 бали
супутні захворювання
відсутні - 5 балів;
такі, що не впливають на опорно-руховий апарат особи - 5 балів;
соматичні (серцева недостатність, легенева недостатність, ниркова недостатність, цукровий діабет тощо) - 4 бали;
пов’язані з протезуванням (келоїдні рубці, трофічні виразки, остеомієліт кісток кукси чи збереженої кінцівки, геміпарез/парез на боці ампутації тощо) - 3 бали;
розумова відсталість, психічне захворювання - 2 бали
наявність контрактур
немає - 5 балів;
контрактура до 5°- 5 балів;
контрактура від 6° до 15° - 4 бали;
контрактура від 16° до 20° - 3 бали;
контрактура більше ніж 20° - 2 бали
здатність до пересування
без додаткової опори поза приміщенням з особливо високими вимогами - 5 балів;
без додаткової опори поза приміщенням/необмежена у відкритому просторі - 4 бали;
з палицями у приміщенні необмежена та обмежена поза приміщенням - 3 бали;
з милицями у приміщенні - 2 бали;
з ходунками у приміщенні - 1 бал;
без протеза на кріслі колісному - 0 балів
використання протезно-ортопедичного виробу
щодня без обмеження часу - 5 балів;
щодня до 8 годин - 4 бали;
щодня до 4 годин - 3 бали;
щодня до 2 годин - 2 бали;
за необхідності - 1 бал
соціальні показники
перебуває у трудових відносинах, є фізичною особою - підприємцем, провадить незалежну професійну діяльність, навчається, служить, займає виборну посаду з оплатою праці згідно штатного розпису, а також включений до основного складу, складу кандидатів та резерву команд, що беруть (братимуть) участь у всеукраїнських чи міжнародних спортивних змаганнях (за наявності довідки Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів, його регіональних або місцевих центрів), здійснює догляд за членом сім’ї або іншою особою, яка потребує догляду* - 5 балів (незалежно від кількості соціальних ознак)
сумарна кількість балів
Ступінь функціональних можливостей за сумарною кількістю балів:
I - 16-21 бал;
II - 22-34 бали;
III - 35-40 балів;
IV - 41-45 балів.