КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2021 р. № 1249 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1278

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1278 (1278-2020-п) "Про запровадження експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 10, № 78, ст. 4922) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2021 р. № 1249

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1278

( Див. текст (1278-2020-п) )
1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Установити, що запровадження першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери здійснюється Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрової трансформації до 30 листопада 2022 року.".
2. У пункті 2:
1) у підпункті 3 слова "Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Портал Дія" замінити словами "Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (далі - Портал Дія)";
2) у підпункті 5 слова "Єдиному державному вебпорталі електронних послуг" замінити словами "Порталі Дія".
3. У підпункті 1 пункту 3:
1) в абзаці першому слова "в межах реалізації експериментального проекту" замінити словами "під час запровадження першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери";
2) в абзацах четвертому - шостому, восьмому, дев’ятому підпункту 1 пункту 3 слова "електронному вигляді" замінити словами "електронній формі".
4. Доповнити постанову пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:
"3-1. Міністерству цифрової трансформації забезпечити можливість подання заяв (запитів, звернень) на отримання електронних послуг, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цієї постанови за допомогою програмних засобів Порталу Дія.
Зазначені заяви (запити звернення) формуються за допомогою програмних засобів Порталу Дія відповідно до відомостей, передбачених для кожного виду заяв (запитів, звернень), форма яких затверджена Міністерством соціальної політики.
3-2. Міністерству соціальної політики забезпечити методичний супровід процесів, пов’язаних з опрацюванням заяв (запитів, звернень), поданих в електронній формі через Портал Дія.".
5. У пункті 4 слова "На період реалізації експериментального проекту визначити" замінити словом "Визначити", а після слів "Єдиної інформаційної системи соціальної сфери" доповнити словами ", передбачаючи, зокрема, розміщення та функціонування на базі Пенсійного фонду України необхідного серверного та іншого технічного обладнання".
6. В абзаці п’ятому пункту 6 цифри і слова "15 січня 2022 р." замінити цифрами і словами "15 січня 2023 р.".