ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.10.2021  № 112

Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 03.12.2021 (v0133500-21) )
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до глави 2 розділу ІІ Положення про визначення пов’язаних із банком осіб (v0315500-15) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Рішення Національного банку про визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття.".
( Абзац третій підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 133 від 03.12.2021 (v0133500-21) )
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Національний банк у день прийняття рішення про визначення особи (осіб) пов’язаною (пов’язаними) з банком доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі).";
3) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Банк має право після отримання повідомлення Національного банку про визначення особи пов’язаною з банком подати до Національного банку клопотання про визначення відсутності ознак пов’язаності особи з банком із обґрунтуванням і підтвердними документами.";
абзац другий виключити;
4) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Банк зобов’язаний ураховувати в своїй діяльності рішення Національного банку про визначення особи пов’язаною з банком або про скасування/припинення дії/зміну або залишення без змін Комітетом рішення про визначення особи пов’язаною з банком із наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Національного банку.".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко