НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
06.12.2021 № 883-но

Про затвердження Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою реалізації положень статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про видання нормативно-правових актів та розпорядчих актів організаційно-розпорядчого характеру Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 21 жовтня 2020 року № 654-рш (vr654500-17) (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік (далі - План), що додається.
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій План для розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
3. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
В. о. Голови
Юрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного банку України
06.12.2021 № 883-но

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік

№ з/п
Назва проєкту регуляторного акта
Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта/ціль прийняття регуляторного акта С
трок підготовки проєкту регуляторного акта
Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку проєкту регуляторного акта
1
2
3
4
5
1
Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах"
Установлення вимог до організації і функціонування системи управління ризиками в небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах
І квартал 2022 року
Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
2
Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах"
Установлення вимог до системи внутрішнього контролю в небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах
І квартал 2022 року
Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
3
Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про визначення методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
Установлення порядку формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, та за видом добровільного страхування життя, а також вимог до розрахунку викупних сум за дострокового припинення договору добровільного страхування життя
ІI квартал 2022 року
Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
4
Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про обов'язкові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок"
Установлення обов'язкових для виконання кредитною спілкою фінансових нормативів і порядку їх розрахунку, а також вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами
ІII квартал 2022 року
Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)