МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.11.2021 № 764
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1587/37209

Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2018 року № 85

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 614 (614-2020-п) , з метою організації пропускного режиму до адміністративної будівлі та забезпечення зберігання матеріальних цінностей Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2018 року № 85 (z0510-18) "Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму Міністерства екології та природних ресурсів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року за № 510/31962, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України";
2) преамбулу викласти в такій редакції:
"Відповідно до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614, з метою організації пропускного режиму до адміністративної будівлі та забезпечення зберігання матеріальних цінностей Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів";
3) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що додається".
2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації пропускного режиму Міністерства екології та природних ресурсів України (z0510-18) , затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2018 року № 85, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року за № 510/31962, що додаються.
3. Управлінню по роботі з об’єктами державної власності та адміністративного забезпечення діяльності міністерства (Олександр СНІТКО) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра
Р. Стрілець
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного агентства України
з управління зоною відчуження
Виконувач обов’язків
Голови Державного агентства
водних ресурсів України
Перший заступник Голови
Державної служби геології та надр України
Голова Державної екологічної інспекції України
Голова
Державного агентства лісових ресурсів України
Є. Крамаренко
О. Кузьменков
В. Бучко
А. Мальований
Ю. Болоховець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
захисту довкілля
та природних ресурсів України
19 листопада 2021 року № 764
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1587/37209

ЗМІНИ

до Інструкції з організації пропускного режиму Міністерства екології та природних ресурсів України

( Див. текст (z0510-18) )
1. Заголовок (z0510-18) Інструкції викласти в такій редакції:
"Інструкція з організації пропускного режиму Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України".
2. У пункті 2 розділу I слова "Міністерство екології та природних ресурсів України" замінити словами "Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України".
3. У пункті 10 розділу II слова "Міністерстві екології та природних ресурсів України" замінити словами "Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України".
4. Пункт 11 розділу II викласти у такій редакції:
"11. Пропуск до адміністративної будівлі Міндовкілля керівників та їх заступників Держекоінспекції, ДАЗВ, Держгеонадра, Держводагенства, Держлісагентства здійснюється за умови пред’явлення на посту охорони відповідного службового посвідчення.".
5. У пункті 13 розділу II слова "Міністра екології та природних ресурсів України" замінити словами "Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України".
6. У пункті 2 розділу IV слова "Управління роботи з об’єктами державної власності" замінити словами "Управління по роботі з об’єктами державної власності та адміністративного забезпечення діяльності міністерства".
7. У тексті Інструкції слово "Мінприроди" замінити словом "Міндовкілля".
8. У додатку 1 до Інструкції:
1) відмітку викласти в такій редакції:
"
Додаток 1
до Інструкції з організації пропускного
режиму Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 8 розділу II)
";
2) у заголовку слово "Мінприроди" замінити словом "Міндовкілля";
3) у пункті 1 слова "Міністра екології та природних ресурсів України" замінити словами "Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України".
9. У додатку 2 до Інструкції:
1) відмітку викласти в такій редакції:
"
Додаток 2
до Інструкції з організації пропускного
режиму Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 12 розділу II)
";
2) у заголовку слово "Мінприроди" замінити словом "Міндовкілля";
3) слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)".
10. У додатку 3 до Інструкції:
1) відмітку викласти в такій редакції:
"
Додаток 3
до Інструкції з організації пропускного
режиму Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 1 розділу III)
";
2) у заголовку слово "Мінприроди" замінити словом "Міндовкілля";
3) слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)".
Начальник Управління
по роботі з об’єктами
державної власності
та адміністративного
забезпечення діяльності
міністерства
О. Снітко