ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25 листопада 2021 року № 385

АКТ

огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

( Див. текст (z1636-21F46) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25 листопада 2021 року № 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1636/37258

ІНСТРУКЦІЯ

по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (далі - Акт).
2. Акт оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою безпосередньо перед укладенням договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (далі - Договір).
3. Акт оформлюється після проведення огляду озимої зернової сільськогосподарської культури в полі і в нього заносяться всі отримані в результаті такого огляду дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

1. При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:
1) у графі "Акт № ___" зазначається порядковий номер Акта. Порядок присвоєння номера Акта повинен бути встановлений страховиком;
2) у графі "Дата та час огляду" повинні бути вписані дата та час огляду у форматі: дд.мм.рррр та гг.хх, де дд - число огляду цифрами, мм - місяць огляду словом, рррр - рік огляду цифрами, гг - година огляду, хх - хвилина огляду;
3) у графі "Найменування Страховика" зазначається повне найменування страховика (для юридичних осіб), який має намір укласти Договір з конкретним виробником сільськогосподарської продукції;
4) у графі "Прізвище, власне ім’я уповноваженої особи" вказується прізвище, власне ім’я уповноваженої особи, яка здійснювала огляд (від страховика та страхувальника);
5) у графі "Культура (назва)" вписується код озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується (має бути застрахована):
озима пшениця - код 101;
озиме жито - код 102;
озимий ячмінь - код 103;
6) у графі "Найменування Страхувальника / прізвище, власне ім’я" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції (для юридичних осіб) та прізвище, власне ім’я (для фізичних осіб - підприємців).

III. Зазначення в Акті результатів огляду

1. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини, і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику, через косу риску - розмір ділянки (наприклад: 4/34).
2. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).
3. У графі "Дата посіву" вказується дата закінчення посів культур, що оглядаються.
4. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується назва або код фази розвитку озимої зернової сільськогосподарської культури на дату огляду. Код фази розвитку залежить від виду обстежуваних рослин. У графі зазначається код, який відповідає фазі розвитку більш ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.
Фаза розвитку рослин
Код фази
Сходи
01
Кущіння
02
5. У графі "Кадастровий номер або координати GPS" зазначається кадастровий номер або координати в системі GPS поля.
6. У графі "Кількість рослин, шт./1м-2 (за пробами)" вказується отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на метр квадратний.
7. У графі "Середня кількість рослин, шт./м-2" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на одному квадратному метрі.
8. У графі "Відмітка про прийняття на страхування" зазначається рішення, прийнято чи ні поле на страхування.
9. У розділі "Коментарі виконавця огляду" за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено наявність бур’янів, шкідників або ознак ушкодження рослин шкідниками. У цьому розділі надаються рекомендації уповноваженої особи страховика щодо ліквідації виявлених недоліків та інше. Якщо уповноважена особа страховика дійшла висновку, що посіви не можна приймати на страхування або залишати на страхуванні за результатами огляду навесні, вона повинна навести причини такої рекомендації.

IV. Додаткова інформація

1. Акт підписується страховиком та страхувальником.
2. Після підписання акта зазначається висновок уповноваженої особи страховика.
Директор
Фінансово-економічного
департаменту Мінагрополітики
Б. Ахіджанов