МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.11.2021 № 2414
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2021 р.
за № 1601/37223

Про внесення зміни до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Відповідно до абзацу тринадцятого частини першої статті 15 Закону України "Про лікарські засоби", Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (228-15) , схваленої Законом України від 21 листопада 2002 року № 228-IV, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою подальшого удосконалення стандартизації та контролю якості лікарських засобів НАКАЗУЮ:
1. Внести зміну до пункту 6 додатку 3 Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2004 року № 10 (z0130-04) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2004 року за № 130/8729, виклавши його у такій редакції:
"6. Перелік методів вимірювань (випробувань), які може проводити лабораторія (відповідно до Державної фармакопеї України та/або Європейської фармакопеї, а за відсутності вимог у цих фармакопеях - інших провідних фармакопей (Британська фармакопея, фармакопея США, фармакопея Японії), інших нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу).".
2. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України Комаріду О.О.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Ляшко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Р. Ісаєнко
Л. Денісова