КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2021 р. № 1317 Київ

Про виділення коштів для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в Закарпатській області

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", шляхом передачі Міністерству охорони здоров’я бюджетних призначень у сумі 16403,1 тис. гривень для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в Закарпатській області та збільшення за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків розвитку за програмою 2311500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я" у сумі 16403,1 тис. гривень.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 (47-2021-п) "Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 80, ст. 5058) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1275, зміни, що додаються.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я - погодження розподілу бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови і підпунктами 2 та 3 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету (1082-20) .
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2021 р. № 1317

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47

( Див. текст (47-2021-п) )
1. У пункті 3-1 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою, слова і цифри ", до 31 грудня 2021 року" виключити.
2. У додатку до постанови:
1) назву підграфи "забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції (видатки споживання, спеціальний фонд)" графи "З них видатки на" після слів і цифри "коронавірусом SARS-CoV-2" доповнити словами і цифрою ", експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2";
2) позицію
"Обласний бюджет Закарпатської області
164 566,4
35 100,5
21 918
25 000
4 955,2"
замінити такою позицією:
"Обласний бюджет Закарпатської області
180 969,5
35 100,5
21 918
41 403,1
4 955,2";
3) позицію
"Усього
5 237 036,5
1 257 960
522 801,6
24 800
170 891,4
466 433,2
150 000
8 681
39 927,4";
замінити такою позицією:
"Усього
5 253 439,6
1 257 960
522 801,6
24 800
170 891,4
482 836,3
150 000
8 681
39 927,4".