ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)
НАКАЗ
17.12.2021 № 313

Про внесення змін до Методичних рекомендацій з проєктування статистичної методології, затверджених наказом Держстату від 28 грудня 2020 року № 361

Відповідно до статей 3, 8, 12 Закону України "Про державну статистику" та підпунктів 4, 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (481-2014-п) (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Методичних рекомендацій з проєктування статистичної методології,затверджених наказом Держстату від 28 грудня 2020 року № 361 (v0361832-20) , схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України такі зміни:
1) пункт 6 розділу VI викласти в новій редакції:
"6. Для розгляду на засіданні Методологічної комісії керівник ДСС подає опрацьовані із членами Методологічної комісії:
у разі запровадження нового ДСС - проєкти МП разом із проєктами форм ДСС і розјяснень щодо форм ДСС, протокол узгодження позицій (додаток 7);
у разі вдосконалення ДСС - проєкти МП (у новій редакції або зміни до чинних МП) разом із формами ДСС та роз'ясненнями щодо форм ДСС, протокол узгодження позицій (додаток 7) та порівняльну таблицю (додаток 8). Якщо зміни не стосуються розділу "Джерела та методи отримання інформації статистичного спостереження" проєкту МП, форма ДСС та роз'яснення щодо форми ДСС не подаються."
2. Департаменту статистичної методології (Тіщенко В. Ю.):
1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін, унесених цим наказом;
2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.
3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.
Головa
Ігор Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики
від 28 грудня 2020 р. № 361
(зі змінами, внесеними наказом Держстату
від 17 грудня 2021 р. № 313)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЄКТУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

( Див. текст (v0313832-21F1) )
(Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua)