НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
27.10.2021 N 114

Про внесення доповнень до Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення

Рада адвокатів України, у контексті розгляду заяви адвоката Нікіфорової А. Ю. від 26 жовтня 2021 щодо надання роз'яснення про визначення суб'єкту складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. - 212-3КУпАП України;
заслухавши пропозицію представника адвокатів Донецької області Осики С. В. доповнити Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року N 238 (vr238871-13) , зі змінами;
враховуючи зауваження та доповнення інших членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Розділом II Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:
1. Доповнити пункт 1 розділу III Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року N 238 (vr238871-13) , зі змінами, наступним абзацом:
"Надати право голові ради адвокатів регіону (уповноваженій особі на складання протоколу) при отриманні відповідної заяви (зверненні) адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати, ухвалювати рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, повідомивши про це відповідних осіб, які є сторонами конфлікту інтересів".
2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити заявника, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
Голова Ради адвокатів України
Л. П. Ізовітова
Секретар Ради адвокатів України
І. В. Колесников