КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2021 р. № 1377 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 851

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 851 (851-2020-п) "Про утворення Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 78, ст. 2506) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 55
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1377

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 2 вересня 2020 р. № 851

( Див. текст (851-2020-п) )
1. У додатку до постанови:
позиції
"Прем’єр-міністр України, голова Комісії
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заступник голови Комісії
Перший заступник Голови Верховної Ради України, заступник голови Комісії (за згодою)
Заступник Керівника Офісу Президента України, заступник голови Комісії (за згодою)"
замінити такими позиціями:
"Прем’єр-міністр України, співголова Комісії
Голова Верховної Ради України, співголова Комісії (за згодою)
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заступник співголів Комісії
Заступник Керівника Офісу Президента України, заступник співголів Комісії (за згодою)";
після позиції
"Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Комісії"
доповнити такою позицією:
"Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки";
виключити такі позиції:
"Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості";
"Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";
після позиції
"Міністр юстиції"
доповнити такими позиціями:
"Міністр аграрної політики та продовольства
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості".
2. У Положенні про Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (851-2020-п) , затвердженому зазначеною постановою:
абзаци другий і третій пункту 7 викласти в такій редакції:
"Співголовами Комісії є Прем’єр-міністр України та Голова Верховної Ради України (за згодою).
Співголови Комісії затверджують її персональний склад та вносять у разі потреби до нього зміни.";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Співголови Комісії:
1) здійснюють загальне керівництво та забезпечують організацію роботи Комісії;
2) скликають засідання Комісії;
3) головують на засіданнях Комісії;
4) забезпечують в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями.";
абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
"9. Заступник співголів Комісії:";
у пункті 10:
в абзаці першому:
слова "за рішенням голови Комісії" замінити словами "за рішенням співголів Комісії";
доповнити абзац реченням такого змісту: "Співголова Комісії може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Комісії в такому режимі у засіданні Комісії.";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Засідання проводить один із співголів Комісії, а в разі їх відсутності - один із заступників співголів Комісії за рішенням одного із співголів Комісії.".