Допризовна підготовка

 
 
Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до військової служби.
У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань і практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей (Положення, п.1) від 30 листопада 2000 р. N 1770 м.Київ (див. текст) (1770-2000-п)