Доручення на здійснення переказу

 
 
"Доручення на здійснення переказу" означає письмове, усне або електронне розпорядження, що надається установі, кредитувати на рахунок, або зробити доступною відповідній особі певну суму грошей, або організувати виконання цього розпорядження іншою уст новою.
Рекомендація Комісії 90/109/ЄЕС "Щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій" (Додаток, ПРИНЦИПИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПРОЗОРІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УМОВ СТОСОВНО ТРАНСКОРДОННИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, розд. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ) м.Брюссель, 14 лютого 1990 року (див. текст) (994_274)