Допомога

"Допомога" - предмети, матеріали, персонал та послуги Сторін, що надають допомогу на прохання Сторін, що звертаються за допомогою.
Угода між урядами держав-учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної допомоги і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок лих природного і техногенного характеру (ст.2) м.Сочі, 15 квітня 1998 року (див. текст) (998_080)
"Допомога" означає будь-який захід, що задовольняє критеріям, викладеним у Статті 107(1) Договору.
ІНФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙ, ОРГАНІВ, БЮРО ТА АГЕНТСТВ ВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Рамковий документ щодо державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та провадження інноваційної діяльності (2014/C 198/01) (п.15) 27.06.2014 ( див. текст (984_006-14) )