Допуск до торгівлі

Допуск до торгівлі

- сукупність процедур щодо перевірки фондовою біржою відповідності цінних паперів та їх емітентів, інших фінансових інструментів вимогам, установленим законодавством та правилами фондової біржі, для запровадження на цій фондовій біржі централізованого укладання біржових контрактів (договорів) щодо таких цінних паперів, інших фінансових інструментів.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж (Положення, п.2) 22.11.2012 № 1688 (z2082-12)