Допустимий ризик

 
 
Допустимий ризик - встановлена державою прийнятна величина ризику для конкретної категорії ядерної установки та конкретних ядерних матеріалів, конкретних ядерних матеріалів при їх перевезенні.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів (Порядок, п.1.2) 30.11.2010 N 169 (z1309-10)