Дорадчий голос

Дорадчий голос

- право асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу висловити на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу свою думку з питань діяльності кооперативу та надати свої зауваження і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів без права участі в голосуванні на таких загальних зборах.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про сільськогосподарську кооперацію (ст.1) м. Київ, 21 липня 2020 року № 819-IX (819-20)