Дорозміщення державних цінних паперів

 
 
Дорозміщення ДЦП - додаткове розміщення емітентами ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, якщо для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, п.2) 25.09.2013 № 387 (див. текст) (z1727-13)