Експлуатація

Експлуатація
- сукупність усіх фаз існування устаткування з моменту взяття його на балансовий облік і до моменту списання, включаючи періоди зберігання, транспортування споживачем, використання за призначенням і всі види технічного обслуговування і ремонту.
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств (Положення, розд.2) 04.07.2003 N 281 (z0733-03)
Експлуатація
- уся діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована АС, включаючи роботу на потужності, пуск, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонт, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу, пов'язану з цим діяльність.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій (Положення, розд.1) 01.12.2004 N 184 (z1594-04)
Експлуатація
- період служби устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація поділяється на чотири оперативні стани: робота, резерв, ремонт, консервація.
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (Правила, розд.3) 14.02.2007 N 71 (z0197-07)
Експлуатація
- діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована АС, уключаючи роботу на потужності, пуски, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонти, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу пов'язану з цим діяльність.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій (Загальні положення, розд.2) 19.11.2007 N 162 (z0056-08)
Експлуатація
- процес використання портової гідротехнічної споруди за призначенням і підтримання її в працездатному стані.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд (Правила, п.1.2) 27.05.2005 N 257 (z1191-05)
Експлуатація
- сукупність усіх фаз існування устаткування з моменту взяття його на балансовий облік і до моменту списання, включаючи періоди зберігання, транспортування споживачем, використання за призначенням і всі види технічного обслуговування і ремонту.
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств (Положення, п.1.10) 14.10.2005 N 387 (v0387581-05)
Експлуатація
- використання приладу за призначенням у передбачених виробником умовах.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (Технічний регламент, п.2) від 24 вересня 2008 р. N 856 (856-2008-п) м.Київ
Експлуатація
- сукупність усіх фаз існування устаткування з моменту взяття його на балансовий облік і до моменту списання, включаючи періоди зберігання, транспортування споживачем, використання за призначенням і всі види технічного обслуговування.
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про порядок взаємодії між територіальними управліннями державної судової адміністрації та державним підприємством "Інформаційні судові системи" в процесі створення Єдиної судової інформаційної системи (Регламент взаємодії між головними спеціалістами з інформаційних технологій місцевих загальних судів, ТУ ДСА та працівниками ДП "ІСС", розд.2) 07.08.2008 N 69 (v0069750-08)
Експлуатація
- стадія життєвого циклу продукції, на якій реалізується, підтримується і відновлюється її якість.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування (Технічний регламент, п.3) від 18 липня 2007 р. N 939 (939-2007-п) м.Київ
Експлуатація
- використання фондів і території військового містечка згідно з функціональним призначенням та проведення необхідних заходів щодо збереження стану, за якого вони здатні виконувати задані функції.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України (Положення, п.1.2) 03.07.2013 № 448 (z1590-13)

Експлуатація

- довготривалий період використання під час виробничого процесу обладнання під тиском з урахуванням його експлуатаційних характеристик.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (Правила, розд.2, п.1) 05.03.2018 № 333 (z0433-18)
Експлуатація
- всі види діяльності, необхідні для постійного, безперервного, належного та ефективного функціонування Міждержавної системи транспортування нафти та газу відповідно до діючих правил та інструкцій.
Рамкова угода про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти та газу (розд. Визначення та заголовки) м.Київ, 30 грудня 1999 року (див. текст) (998_777)