Журналіст

 
 
Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (ст.25) м.Київ, 16 листопада 1992 року N 2782-XII (2782-12)
 
Журналіст - творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов'язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах) - відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів (ст.1) м. Київ, 23 вересня 1997 року N 540/97-ВР (540/97-ВР)