Інструменти грошового ринку

Інструменти грошового ринку

- це казначейські зобов'язання України, ощадні сертифікати банків, депозитні сертифікати банків, векселі, а також інші інструменти (в тому числі цінні папери), що мають всі з таких характеристик:
1) мають вартість, що може бути визначена у будь-який момент часу;
2) не є деривативними фінансовими інструментами;
3) мають період до погашення в момент емісії (видачі) 397 днів або менше.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ст.7)м.Київ, 23 лютого 2006 року N 3480-ІV (3480-15)