Інтенсивність ультрафіолетового бактерицидного випромінювання

Інтенсивність УФБВ

- поверхнева щільність падаючого бактерицидного потоку випромінювання (відношення бактерицидного потоку до площі опромінюваної поверхні). Одиниця виміру - Вт/м-2, більш дрібна одиниця, яка застосовується при оцінці ультрафіолетового опромінення, - мкВт/см-2 (1 Вт/м-2 = 100 мкВт/см-2).
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров'я та установ/закладів надання соціальних послуг / соціального захисту населення (Санітарно-протиепідемічні правила і норми, розд.1, п.2) 06.05.2021 N882 (z0978-21)