Інтероперабельність

Інтероперабельність

- технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та їх здатність взаємодіяти між собою.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про електронні довірчі послуги ( ст.1) м.Київ, 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII (2155-19)

Інтероперабельність

- здатність геопросторових даних, метаданих, технічних і програмних засобів до функціональної та інформаційної автоматизованої взаємодії.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про національну інфраструктуру геопросторових даних ( ст.1) м. Київ, 13 квітня 2020 року № 554-IX (554-20)

Інтероперабельність

- здатність геоінформаційних ресурсів, технічних та програмних засобів інформаційної системи містобудівного кадастру до функціональної та інформаційної взаємодії в середовищі геоінформаційних систем.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про містобудівний кадастр (Положення про містобудівний кадастр, п.2) від 25 травня 2011 р. N 559 (559-2011-п) м.Київ

Інтероперабельність

- функціональна сумісність технічних рішень, що використовуються під час формування, засвідчення та підтвердження чинності COVID-сертифіката.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, п.2) від 29 червня 2021 р. № 677 (677-2021-п) м.Київ
"Інтероперабельність" означає здатність систем та бізнес-процесів, що лежать в їх основі, обмінюватися даними та ділитися інформацією.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 165/2014 від 4 лютого 2014 року про тахографи на дорожньому транспорті, скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 про реєструвальне обладнання на дорожньому транспорті та внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 561/2006 про гармонізацію деякого соціального законодавства, пов’язаного з дорожнім транспортом ( ст.2) 04.02.2014 ( див. текст (984_005-14) )