Інформаційний критерій (ІКА, критерій акаіке)

Інформаційний критерій (критерій акаіке), який є мірою відносної якості статистичних моделей: AIC=2k-2log (lik), де k - кількість оцінюваних параметрів у моделі, а lik - максимальне значення функції правдоподібності.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Глосарія термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (Глосарій) 30.12.2020 № 367 (v0367832-20)