Множинна дискримінація

У міжнародній практиці досить поширеним є поняття "множинна дискримінація". Це ситуація, за якої особу дискримінують за двома і більше ознаками, зокрема статі та віку, тендерної ідентичності та національності тощо. Розуміння та вміння розпізнати множинну дискримінацію дуже важливі для ефективного захисту прав людини.
У національному законодавстві термін "множинна дискримінація" поки не використовується. Проте були спроби його внесення до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні-1". Так, 20 листопада 2015 року було зареєстровано законопроект № 3501 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)"-2. Цей проект закону був прийнятий у першому читанні з правками та внесений у лютому 2019 року до порядку денного сесії Верховної Ради України.
У ньому запропоновано внести зміни до статті 1 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" та доповнити її терміном "множинна дискримінація".
Множинна дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі і більш ніж за однією ознакою одночасно.
Тобто особа може зазнавати дискримінації, наприклад, за ознакою статі та за ознакою віку одночасно. Або за ознакою статі та ознакою національності одночасно. Або за ознакою статі та ознакою належності до людей, що живуть з ВІЛ.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАКАЗ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання правової допомоги жінкам із вразливих соціальних групп (Методичні рекомендації, розд.1) 20.11.2019 № 71 (v0071419-19)