Модуль

Модуль

- це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Програму проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, розд.1) 23.01.2004 N 48 (v0048290-04)

Модуль

- це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. Доцільно формувати модулі, кратні цілому кредиту або його половині. Модуль може складатися з кількох змістових модулів.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (Рекомендації, Додаток 1, ГЛОСАРІЙ) 24.03.2004 N 152 (v0152282-04)

Модуль

- це цілісна, чітко структурована змістова частина системи навчальних елементів навчальної дисципліни, яка повинна бути засвоєна курсантом, студентом (слухачем).
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України (Положення, п.1.1) 14.02.2008 N 69 (v0069320-08)

Модуль

- найменша інформаційна одиниця QR-коду. Розмір сторони QR-коду дорівнює: номер версії QR-коду х 4 + 17 модулів.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів (Правила, розд.1, п.5) 28.05.2020 № 68 (v0068500-20)