Місце провадження господарської діяльності

Місце провадження господарської діяльності

– територія розташування магістрального трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (Ліцензійні умови, п.1.3) 16.02.2017 № 202 (v0202874-17)

Місце провадження господарської діяльності

– ериторія адміністративно-територіальної одиниці (область, район, місто, село тощо), де знаходиться газорозподільна система ліцензіата, до якої підключено не менше 50 000 точок приєднання суб’єктів ринку природного газу, щодо якої НКРЕКП прийнято рішення про надання права ліцензіату в її межах здійснювати господарську діяльність з розподілу природного газу. Вимога щодо кількості точок приєднання розповсюджується на суб’єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію з розподілу природного газу.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу (Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п.1.3)16.02.2017 № 201 (v0201874-17)

Місце провадження господарської діяльності

- об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Ліцензійні умови, п.1.4) 22.03.2017 № 309 (v0309874-17)

Місце провадження господарської діяльності

- територія України, крім енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, для яких місцем провадження господарської діяльності (закріпленою територією) є територія адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої ліцензіатом здійснюється діяльність з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами), та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території. Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших ліцензіатів з розподілу та постачання електричної енергії на закріпленій території, то закріплена територія кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об’єктів електроенергетики ліцензіатів та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цього ліцензіата.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (Ліцензійні умови, п.1.3) 13.04.2017 № 504 (v0504874-17)

Місце провадження господарської діяльності

- територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані об’єкти електроенергетики, призначені для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж здобувача ліцензії (ліцензіата) або від приєднаних до мереж здобувача ліцензії (ліцензіата) електричних мереж інших власників, які не мають ліцензії на розподіл електричної енергії, яку здобувач ліцензії (ліцензіат) погодив з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та зазначив у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку). Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані об’єкти електроенергетики інших ліцензіатів з розподілу електричної енергії, то місце провадження діяльності кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об’єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цього ліцензіата.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Ліцензійні умови, п.1.3) 25.07.2017 № 932 (v0932874-17)

Місце провадження господарської діяльності

- територія України.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (Ліцензійні умови, п.1.3) 27.12.2017 № 1471 (v1471874-17)

Місце провадження господарської діяльності

- об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Ліцензійні умови, п.1.4) 27.12.2017 № 1467 (v1467874-17)

Місце провадження господарської діяльності

- територія України.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (Ліцензійні умови, п.1.4) 27.12.2017 № 1468 (v1468874-17)